2023 Türkiye İhracat Stratejisi İçin Sektör Liderleri Toplandı

TİM 'de 7 Kasım 2016'da, 26 sektör lideri ve il ili İhracatçı Birliklerinin Yönetim Kurulu Üyeleri ile 2015 ve 2016 yılı ihracat gerçekleşmeleri ve  2023 yılı hedeflerine illişkin 2023 İhracat Stratejisi Sektör Liderleri Toplantısı yapıldı.

Toplantı,TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşması ve sunumu ile başladı. Mehmet Büyükekşi sunumunda ihracatın genel performansına yönelik değerlendirmelerde bulunduktan sonra, 2023 ihracat stratejisinde takip edilen kritik başarı faktörlerinde gelinen durumu özetledi.

 Büyükekşi “2005-2015 döneminde senelik %7 düzeyinde ortalama bir ihracat artışı yakaladık. Ancak, bir çok bakımdan zorlu olan 2015      yılını geride bıraktık. Yerel para birimlerinin değer kaybettiği, enerji, petrol ve emtia fiyatlarının gerilediği ve yakın çevremizde siyasi    istikrarsızlık, iç savaş gibi durumların yoğun olduğu bir iklimi yaşadık. İhracatımız önceki yıla göre %8,7 oranında azaldı. Ancak, tüm bu  olumsuzluklara rağmen, dünya ticaretindeki payımız artmaya devam ediyor. 2015 yılı itibariyle Dünya ticaretindeki payımız DTÖ verilerine  göre binde 8,7'ye ulaşarak şu ana kadarki en yüksek seviyesine geldi. 2016 yılında 9 ay itibariyle de bu rakam binde 8,9'a ulaşarak yeni bir  rekor kırdı” dedi.

Temel kritik başarı faktörlerinin hedef ve gerçekleşmeler bazında değerlendirmesinin ardından Büyükekşi, 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı'nda TİM'in sorumlu olduğu eylem maddeleri özelinde gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetleri şöyle aktardı:

“Söz konusu eylemlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde firmaların kendi markaları ile gerçekleştirdikleri ihracat izlenebilecek. İhracatçılarımızın elektronik ortamda tanıtımı için 2013 yılında hayata geçirilen TİM TV yayın hayatına devam ederken İngilizce versiyonu için de çalışmalara başlandı. Turkey Discover the Potential projesi ile yurt içi ve yurt dışı medyada yayınlanmak üzere TV, yazılı medya, outdoor, dijital medya kampanyalarına devam ediyoruz. İhracatçılarımızın ürünlerini uluslararası alanda tanıtmak üzere de görüşmeler yapıyoruz. Türk şirketlerinin yurtdışındaki mağaza envanterinin hazırlanması ve izlenmesi kapsamında da, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. İhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerinin arttırılması için katma değer artışına yönelik çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Tasarım Haftası'nı bu yıl 17-22 Ekim 2016 tarihlerinde oldukça kapsamlı bir program ile düzenledik. 2011 yılından bu yana her yıl daha yüksek katılım ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerini bu yıl da İzmir, Ankara ve Adana'da düzenledik. 8-9-10 Aralık 2016 tarihlerinde ise Türkiye İnovasyon Haftası 2016 İstanbul etkinliğini gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı'nın sorumluluğunda yer alan 19 no'lu eylemin hayata geçirilmesinde Meclisimizin önemli girişimleri oldu. Söz konusu eylem ile, Türk sektör, ürün ve markalarının yurt dışı algı endeksinin hazırlanması ve izlenmesi amacıyla 24 Ekim 2016 tarihinde “Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması” projesine start verdik. 22 haftalık süreçte belirlediğimiz 25 hedef ülkede 2.370 görüşme gerçekleştirilecek. Şu an itibariyle 300'ü aşkın firma ile anketler tamamlanmış durumda. 26 farklı sektörümüze yönelik eylem planlarının takip ve raporlamasını da kurumsal karneleme için 2014 yılında uygulamaya aktardığımız QPR programı ile yıllık bazda yapıyoruz. Bu yıl 26 sektörün eylem maddelerinin daha somut, net, takip edilebilir ve ölçülebilir olacak şekilde, Sektör Kurulları ile birlikte çalışmalar yürüttük ve 26 sektörün eylem planlarını revize ettik. Önümüzdeki süreçte de, revize edilen tüm sektörel eylem maddelerin tamamlanması için ilgili Bakanlıklar ile çalışmalarımızı hızlandıracağız.”

Toplantıya, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Daire Başkanı Üstün Alan ve Uzman Yardımcısı Sedat Karaoğlu tarafından da katılım sağlandı. İhracat desteklerinin toplam ihracata oranının 2017 itibariyle %1'e ulaşması için önümüzdeki dönemde ihracatçılarımıza yönelik desteklerin arttırılacağı ifade edildi.

Tüm sektör sunumlarında, eylem maddelerinin gerçekleşme durumu hakkında özet bilgiler aktarıldı ve hedeflerin gerçekleşme düzeyleri ile ilgili raporlamalar yapıldı.

TİM Strateji ve İnovasyon şubesi tarafından gerçekleştirilen 2023 İhracat Stratejisi Sektör Liderleri Toplantısı sonunda kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların devam edileceği vurgulandı.

 

 

 

 

 

PAYLAŞ