İstanbul Bilgi Ünv. ve TÜBİSAD'dan "Bilişimde Haksız Kullanım ve Fikri Haklar" Semineri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ve Bilişim Sanayicileri Derneği ("TÜBİSAD”) işbirliği ile bilgi teknolojilerinin haksız kullanımı ve ABD kanunlarında yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme semineri yapılacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde 15 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilecek olan seminerde, bilgi teknolojileri ürünlerinin üretim süreçlerinde haksız kullanımı ile oluşan fikri hak ihlallerinin rekabeti engelleyici etkisi ve bu kapsamda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ("ABD”)'de yürürlüğe giren düzenlemeler tartışılacak.

Tüm ihracatçıları davetli olduğu seminer ile ilgili yapılan bilgilendirme açıklamasında "Bilindiği üzere, Girişimci ve genç nüfusu ve gelişen ekonomisi ile küresel bir oyuncu haline gelen ülkemizde, üreticilerin özellikle Bilgi Teknolojileri altyapılarına yaptıkları yatırımın önemi de gittikçe artmaktadır. Bu yatırımlar, ülkemiz üreticilerinin küresel pazardaki rekabet edebilirliklerini artırmaları bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, bilgi teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımının artışı fikri hak ihlallerini de beraberinde getirmiştir. Bu durum, bu teknolojileri kullanan ve kullanmayan üreticiler arasında haksız rekabet yaratmasının yanı sıra, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından bir tanesi olan ABD'de çıkarılan yeni kanunlar kapsamında da üreticilerin sorumlu olmalarına sebep olmakta, ürettikleri malların bu pazarda satılmasının önünde engel teşkil etmektedir. Seminer kapsamında, Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili ihlallerin özellikle yukarıda bahsedilen boyutunun tartışılması planlanmaktadır" denildi.


SEMİNER PROGRAMI 15 KASIM 2011- Salı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü - BS2 Seminer Salonu
13.00 - 14.00 Kayıt - Çay Kahve İkramı
14.00 - 14.30 Açılış Konuşmaları Leyla Keser Berber (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Meltem Bağdatlı (TÜBİSAD)
14:30- 15:00 Fikri Hak İhlalleri ve Sonuçlarına Genel Bakış
Leyla KESER BERBER (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
15:00- 15:15 Kahve Arası
15.15 - 16.15 Bilgi Teknolojilerinin Üretim Süreçlerinde Hukuka Aykırı Kullanımı ve ABD'de Yeni Çıkan
Yasalar
Av. Yasin BECENİ, Beceni-Türkekul-Sevim Avukatlık Ortaklığı
16:15- 17:00 Soru-Cevap
PAYLAŞ