2013'ün Ardından

 

İhracat Ailesinin Değerli Dostu,

2013 yılında Dünya ekonomilerindeki durgunluğa rağmen ihracatımızı büyüme ile tamamladık. Dünyanın tüm ülkelerinde, tüm bölgelerinde adım atmadık, mal satmadık ülke bırakmadık. TİM kayıtlarına göre ülkemizin mal ihracatı yüzde 5,8 artış göstererek 151,7 milyar dolara ulaştı. 12 ayın 10'unda o aya ait mal ihracatında cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. Tüm aylarda artış açıkladık. Net 145 milyar 443 milyon dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. Bu toplam da senelik bazda yapılan mal ihracatında bir rekordur. 2013'te mal ihracatı performansına baktığımızda, dünya ekonomilerinin ihracat gelişiminde genel anlamda durgun bir performansın hakim olduğunu görüyoruz. Çin hariç 69 ülkede ortalama %1.7'lik bir ihracat artışı gerçekleşti. Mal ihracatı artışında İngiltere (%13.7), Kanada (%9.9), Çin (%7.9), Polonya (%6.4) ardından 5. sırayı yakaladık.

Artık gelenekselleşen Türkiye ihracat maratonumuz her ay farklı bir ilde hız kesmeden devam etti. Bugüne kadar 55 farklı ilimiz ve 14 farklı ilçemizde toplam 110 basın toplantısı düzenledik. 2013'te sırasıyla Ankara, Afyonkarahisar, Edirne, İstanbul (THY), Bilecik, İstanbul (Genel Kurul), Batman, Çankırı, Bodrum, Artvin, Çorum, Tokat'ta ihracat basın açıklamaları gerçekleştirdik.

2013 yılında düzenlediğimiz ticari heyetlerle Dünya'nın etrafında 6 tur attık. 19.000'in üzerinde ikili ticaret görüşmesini kapsayan 29 ticari heyet ile toplam 240 bin km mesafe kat ettik. 1.000'in üzerinde kişiyi kapsayan 24 özel alım heyeti düzenledik.

29 Mart 2013 tarihinde Eximbank ve Factoring Derneği ile işbirliği protokolü imzaladık. 9 Nisan 2013 tarihinde Türkiye-İrlanda Mutabakat Zaptını imzalandık.

2012 yılı ilk 1000 firma araştırması sonucunda 2012 yılında ilk 1000'e giren ihracatçı firmalarımızı açıkladık. Buna göre; 2012 yılında yapılan ihracatın yüzde 57,9'unu ilk 1000'de yer alan ihracatçı firmalar gerçekleştirdi. İlk 1000 harici ihracatçıların oranındaki yükseliş, ihracatımızın tabana yayıldığını göstermektedir.

21 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurusunu yaptığımız proje ile yıl boyunca çeşitli sektörlerde TİMAKADEMİ 2023 Seminerleri düzenledik. Bu toplantılarda 2023 İhracat Stratejisi, Şirket Eylem Planları ve Uygulamaları hakkında şirketlere yol haritası çizildi. Şirketlerin oyun planını ve değer oluşumunu haritalayarak vizyona doğru nasıl tanımlayacağı hakkında ayrıntılı bir eğitim verildi. Ayrıca ihracata yönelik devlet teşviklerinin neler olduğu ve bunların en efektif nasıl kullanılacağı hakkında şirketler derinlemesine bilgi sahibi oldu.

Mayıs 2013'te TİM TV lansmanını gerçekleştirdik. Ekonomi Bakanlığı, Meclisimiz ve İhracatçı Birlikleri işbirliğinde hayata geçirilen internet tabanlı televizyon platformu TİM TV aracılığı ile ihracatçılarımız yurtdışı pazarlarda yararlanabileceği içeriklere ulaşabilir ve ihracattaki önemli gelişmeleri takip edebilir hale geldi.

Sn. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile 1 Haziran 2013'te Meclisimizin 20. Olağan Genel Kurul'unu gerçekleştirdik.

21-23 Haziran 2013 tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile "KDV İstisna ve İade Tebliği Çalıştayı” düzenlenerek Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğde ihracatçıların işlemlerini hızlandırmak için neler yapılabileceğini ele aldık.

Haziran ayında Meclisimiz ve Hayal Ortakları Derneği arasında 50 dezavantajlı ilköğretim okulunda TİM İnovasyon Atölyeleri açmak ve bu atölyelerde geleceğin inovatif liderlerini yetiştirmek üzere bir protokol imzaladık. Bu doğrultuda, 2023 yılına kadar ilköğretim okullarında 12.000 inovatif lider yetiştirerek bu ülkenin geleceğine yapılacak en büyük yatırıma katkı sağlanacaktır.

AB ve ABD arasında imzalanacak ikili Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile eş zamanlı olarak imzalanması beklenen Türkiye-ABD STA'sının temel ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarının belirlenmesi amacıyla bir Etki Analizi çalışmasını hayata geçirdik. Ekonomi Bakanlığı'nın desteğinde, TÜSİAD ve YASED'in de katkılarıyla yapılan çalışma ABD - Şikago merkezli AT Kearney firması ile gerçekleştirildi.

YTÜ ve Warwick Üniversitesi ortak master programına Meclisimizce burs desteği sağlandı. Bu kapsamda, "Endüstriyel Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi" lisansüstü sertifika ve master programına katılacak 30 kişiye 3.000 TL' lik burs imkânı verilmeye başlandı.

10 Eylül 2013 tarihinde Borsa İstanbul Başkanı'nın katılımı ile "Halka Arz Vizyonu ve Borsa İstanbul'un Sunduğu Fırsatlar Semineri”ni gerçekleştirdik.

4 Ekim 2013 tarihinde Dünya Bankası ile gerçekleştirilen "İhracatın Finansmanı Çalıştayı”nda Dünya Bankası ve TİM sunumlarının ardından firma temsilcileri ihracat finansmanında karşılaştıkları sorunları dile getirdi ve teknik heyetten çözüme yönelik fikirleri alındı.

Devler erkanımıza önemli sunumlar gerçekleştirdik. Bu sunumlar Başkan Vekillerimizle Sn. Cumhurbaşkanı'na Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve sunumla başladı. TİM Yönetim Kurulu üyeleri Ekim 2013'te Sn. Başbakanı, yine akabinde Sn. Kalkınma Bakanı ve Sn. Maliye Bakanımızı, sonrasında da Kasım 2013'te Başbakan Yardımcımız Sn. Ali Babacan'ı ziyaret etti... bu ziyaretler kapsamında dış ticaret sunumu gerçekleştirdik ve yüksek katma değerli ihracat artışına yönelik önerilerimizi sunma fırsatını değerlendirdik.

Uluslararası İşbirliği Platformu 4. Boğaziçi Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde ve Meclisimiz ev sahipliğiyle gerçekleşti. Onursal açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı zirvede 54 ülkeden liderler davet edildi. Siyaset, dış politika, enerji ve ekonominin liderlerini bir araya getiren zirvenin bu yılki konusu " Sürdürülebilir Rekabette Ortadoğu ve Afrika”ydı. 20-21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Zirve'ye birçok yabancı ve Türk bakanın yanı sıra merkez bankası başkanları, belediye başkanları, uluslararası yatırımcılar, CEO'lar, genç liderler ve kadın girişimciler katıldı.

28-30 Kasım tarihleri arasında 26 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen "2013 Türkiye İnovasyon Haftası”nda öğrenciden iş adamına, akademisyenden şirket yöneticisine kadar inovasyona ilgi duyan herkesi aynı çatı altında toplayarak inovasyonu ülke gündemine taşıdık. Ayrıca, ülkemizden ve yurtdışından alanında uzman konuşmacıların sunumlarını TİMTV'den 20.000 kişi de canlı olarak takip etti. Etkinlik boyunca 500'den fazla Ar-Ge ve tasarım projesi sergilendi ve 3 gün süren etkinliklere 54 Ar-Ge merkezi ve 16 teknopark katılım gösterdi.

2013 yılında üniversite ve endüstri işbirliğinden doğacak sinerjiyi artırmaya yönelik birbirinden farklı sektörlerde İhracatçı Birliklerimizle 8 Ar-Ge proje pazarı ve 17 tasarım yarışması düzenledik.

2023 hedefi yolunda sektörel çalışmalara aralıksız devam ettik. Yıl boyunca periyodik aralıklarla 26 sektör lideri ile 2023 Türkiye İhracat Stratejisi hazırlık toplantıları düzenledik. Bu toplantılarda, sektörlerin ihracat gerçekleşmeleri ile hedeflerini kıyaslayarak stratejide yer alan eylem maddelerinin takibini sağladık.

Yıl boyunca Türkiye Markası çalışmaları kapsamında çalıştaylar düzenledik. Meclisimizin "Türk ürünlerini yurt dışında temsil edecek" kavram ve logo oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar doğrultusunda Türkiye'nin önde gelen isimleri "2023 Hedefi Yolunda Türkiye Markası Çalıştayı"nda bir araya geldi ve fikir alışverişinde bulundu.

İhracatçılarımızın Türkiye ve Dünya ekonomisine dair beklentilerini yansıtan ve 3 ayda bir düzenlenen "İhracatçı Eğilim Araştırmalarını” kamuoyu ile paylaştık.

2014yılına girerken;

Bu yıl İhracatçı Birliklerimiz ve Meclisimiz için yönetim kurullarının yeniden şekilleneceği bir seçim yılı olacak. Şimdiden seçimli genel kurulların tüm ihracat ailesi için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu yıl da, 58.000 ihracatçı firmayı ulusal ve uluslararası alanda temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, yüksek katma değerli ihracat hedefi doğrultusunda ihracatın önündeki engelleri ortadan kaldıracak düzenlemeleri Bakanlıklarımız ve ilgili kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde takip edecek ve ihracatçılarımızın ve ülke ekonomisinin bu düzenlemeler hususunda temsilcisi ve iletişim kanalı olmaya etkin bir şekilde devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yıl başladığımız ve 2023 hedefi yolunda en önemli adımlardan biri olarak gördüğümüz Türkiye Markası çalışmamızda son aşamalara geldik. Bu yılın ilk çeyreğinde Türk ürünlerinin yurtdışında tanıtımında temsil edilecek yeni slogan ve logomuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Bu kapsamda tıpkı inovasyon kavramının toplumda yerleşmesi için yaptığımız öncülük görevini markalaşma alanında da üstlenmek üzere bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz.

Türkiye İnovasyon Haftası 2014'ün geçtiğimiz yıldan daha kapsamlı ve yenilenerek düzenlenmesi konusunda çalışmalara şimdiden başladık.

TİM olarak inovasyon konusundaki aktif misyonumuzu bu yıl Türkiye İnovasyon Ligi çalışmamızla taçlandıracağız. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bu kapsamlı projenin, firmalarımızın inovasyon performanslarını ölçmede önemli bir gösterge olacağına ve firmaların inovasyon kapasite ve kabiliyetlerinin gelişimine ışık tutacağına inanıyoruz.

Türk ihracatında Pazar çeşitliliğini artırmak ve Türk ürünlerinin dünyanın her noktasında tercih edilebilir olmasını sağlamak amacıyla ticari heyetlerimize 2014 yılında hız kesmeden devam edeceğiz.

500 milyar ihracat hedefine ulaşabilmek amacıyla başlattığımız 2023 Türkiye İhracat Stratejisi çalışmalarını arttırarak devam ettireceğiz.

2013 yılı içinde 26 sektörü kapsayan TİMAKADEMİ 2023 seminerlerine bu yıl Türkiye'nin 10 farklı ilinde devam edeceğiz.

Her yıl düzenlenen Ar-Ge proje pazarları ve tasarım yarışmaları bu yıl da genç nüfusumuzun üretken potansiyelini açığa çıkarmaya devam edecek, akademi-sanayi işbirliğinin fitilini ateşleyerek Türkiye'yi rekabetçilik liginde üst sıralara taşıyacaktır.

Mehmet BÜYÜKEKŞİ
TİM Başkanı

 

PAYLAŞ