Antalya Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin ünvan ve merkezi değişti

Antalya Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin merkezi Ankara'ya alınarak ünvanı Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği olarak değiştirildi. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ uyarınca birlik bundan böyle Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösterecek.

 

27 Haziran 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27977

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

ANTALYA SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN

UNVANININ VE MERKEZİNİN DEĞİŞİTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2011/ 9)

          MADDE 1 - Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde ve merkezi Antalya'da bulunan Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin unvanı "Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği”, merkezi ise Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet göstermek üzere Ankara olarak değiştirilmiştir.

          MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

PAYLAŞ