" 'Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi Tanıtım Programı' nı sevinçle karşıladık"

Sayın Başbakanımızın 4 Eylül günü Diyarbakır'da açıkladığı "Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi Tanıtım Programı"nı ihracatçılar olarak sevinçle karşıladık. Terör sebebiyle ciddi anlamda hasar gören bölgedeki il ve ilçelerimizin yeniden imarının, hem bölge illerimizdeki yaşam kalitesinin artırılması, hem de bu sayede terör örgütünün faaliyetlerinin azaltılmasında etkili olacağını düşünüyoruz.

 

Diğer taraftan, bölgeye yapılması planlanan yatırımlar ise bölgedeki ekonomik kalkınmayı hızlandıracak. Söz konusu yatırımlar istihdamda da ciddi bir artış yaratacak ve Sayın Başbakanımızın da dediği gibi bölge illerimizin bir cazibe merkezi olmalarının önü açılmış olacaktır. 23 ilimizde cazibe merkezleri oluşturuluyor. Bu merkezlerin bölgede büyük bir ekonomik sıçrama yaratacağını düşünüyoruz.

 

Son dönemde yaşanan terör olayları sebebiyle, halihazırda yürürlükte olan teşvik sistemimizde 6. Bölge teşviklerinden yararlanan bölge illerinin bu desteklerden yeterince yararlanamadığını görüyoruz. İlk 7 aylık verilere baktığımızda, 6. Bölgede düzenlenen teşvik belge adeti neredeyse yarı yarıya düşerken, planlanan yatırım miktarı da %35 gerileyerek 1,5 milyar TL'ye geriledi. Açıklanan yatırım destek paketiyle son dönemde bölge illerine yapılan yatırımlarda ve bu illerin ihracatlarında yaşanan kayıpların telafi edileceğine inanıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi Ortadoğu'ya ve Asya'ya açılan kapımız olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ihracatında bu bölgelerin önemi çok daha fazla artacak. Dolayısıyla, bölge illerimizdeki ekonomik kalkınma, Türkiye'nin bu bölgelere ihracatının ciddi oranlarda artış göstermesini sağlayacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Hükümetimizce alınan bu kararı destekliyor ve en kısa sürede hayata geçirilmesini umuyoruz.

PAYLAŞ