Hizmet İhracatçıları Araştırması Başladı

“Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması” 

Başvurusu sona ermiştir.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmaların “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti” ne yönelik bir tespit ve sıralama yapılmasına ilişkin araştırmaya imza atmaktadır. Çalışma kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” 2015 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Ayrıca ilk 500 içerisine girmeye hak kazanan firmalara bir takım destekler verilmesi planlanmaktadır. 

Araştırmaya Katılım Koşulları ve Önemli Hususlar 

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması'na hizmet sektörlerinde ihracat gerçekleştiren firmalar “beyan usulü” katılacaklardır.  

Başvuruda temel alınan hizmet ihracatı türleri ve hizmet sektörlerinde aşağıdaki sınıflandırma esas alınmaktadır.  
Hizmet ihracatı türleri: 

Mod 1 - Sınır Ötesi Hizmet Sunumu: Türkiye'den başka bir ülkeye hizmet sağlanması (Ulaşım, iletişim, sigorta, mali hizmetler vb.) 
Örnekler: Uzaktan eğitim, online eğitim, yurtdışına yazılım, program, oyun satışı 

Mod 2 - Yurt Dışında Tüketim: Bir hizmetin Türkiye'de bulunan yabancı vatandaşlara sağlanması (Seyahat, turizm vb.)  
Örnekler: Yabancı ülke vatandaşı bir öğrencinin Türkiye'de öğrenim görmek amacıyla yaptığı harcamalar, yabancı ülke vatandaşı bir hastanın Türkiye'de tedavi görmesi, yabancı ülke vatandaşının Türkiye'de gerçekleştirdiği seyahat/tatil amaçlı harcamaları 

Mod 3 - Ticari Varlık: Hizmet sağlayan yabancı bir firmanın bir ülkede bulunması (İnşaat hizmetleri vb.) 
Örnekler: Bir eğitim kurumunun yurtdışında şube açarak hizmet vermesi, bir müteahhitlik firmasının yurtdışında ofis, şirket açarak hizmet vermesi 

Mod 4 - Gerçek Kişinin Varlığı Yoluyla Hizmet Arzı: Bir bireyin hizmet sağlaması için tüketicinin bulunduğu yabancı bir ülkede geçici olarak bulunması (Bilgisayar ve bilgi servisleri; kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri vb.) 

Örnekler: Bir akademisyenin/yazılımcının belirli bir dönem içinde yurtdışında hizmet vermesi 
   
Hizmet Sektörleri: 

1. Mesleki Hizmetler (uzmanlık gerektiren hizmetler, bilişim, yazılım ve donanım hizmetleri ve diğer mesleki hizmetler) 
2. Haberleşme Hizmetleri 
3. İnşaat, Müteahhitlik ve İlgili Mühendislik-Mimarlık Hizmetleri 
4. Eğitim Hizmetleri 
5. Çevre Hizmetleri 
6. Mali Hizmetleri 
7. Dağıtım Hizmetleri 
8. Sağlıkla İlgili Hizmetler ve Sosyal Hizmetler 
9. Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler 
10. Eğlence, Kültür ve Spor Hizmetleri 
11. Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri (deniz, hava, demiryolu ve kara taşımacılığı) 
12. Diğer Hizmetler  
Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması'na Nereden ve Nasıl Başvuru Yapılacak? 
 Tüm firmalar başvurularını http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden, çok kısa bir sürede ücretsiz olarak gerçekleştirebilir. 
 Kayıtlı internet adresinden başvuru formu doldurulmalı ve kayıt formunun çıktısı alınarak firma yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.  
 İmzalanan ilgili belgeler son başvuru tarihine kadar imza sirküleri ve taahhütname ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 

 

 Başvurular sona ermiştir.

 

PAYLAŞ