İhracatçılar Yeşil Pasaport Alabilecek

HÜKÜMETİMİZİN ATTIĞI ADIMLAR İHRACATÇILARA GELECEK İÇİN UMUT AŞILADI

TİM Başkanı Büyükekşi, son günlerde yaşanan gelişmelerin ihracatçılar için oldukça olumlu olduğunu belirtti. Uzunca bir süredir dile getirdikleri “İhracatçıya Yeşil Pasaport” önerilerinin yasalaştığını kaydeden Büyükekşi, “Gerek Cumhurbaşkanımıza, gerekse Başbakanımıza ihracatın yukarıya taşınması adına arz ettiğimiz taleplerimizin içinde yeşil pasaport da vardı. Başarılı ihracatçılarımızın dünyanın her yerine rahatlıkla gidebilmeleri, vize işlemleri sebebiyle zaman kaybı yaşamamalarının önemini belirtmiştik. Bu talebimizin kabul görmesi ve yasalaşması ihracatçılar için oldukça önemli” dedi. Hükümetin, hain darbe girişimi sonrası uygulanan OHAL sürecinde ekonomik reformları sürdürdüğünü, yatırım ve ihracat gibi konularda çok ciddi kararlar alındığını kaydeden Büyükekşi, “Tüm bu sıkıntılı zamanlarda ekonomiyi asla gündemden düşürmeyen Hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

9 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı kanunun 14.maddesine  göre, yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceği değerin üzerinde olan ihracatçılara 2 yıl süreyle yeşil pasaport verilecek. Bu yeni düzenlemenin tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

Değiştirilen kanun maddesi şöyle;

MADDE 7 – 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesinin (A) bendine aşağıdaki paragraf eklendi.

“Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.”

PAYLAŞ