Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantısı

 

29/7/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” ile ilgili olarak 17 Ağustos 2017 tarihinde tanıtım toplantıları düzenlenecektir. Tanıtım toplantılarına katılım için kayıt gerekmemekte ve ücret talep edilmemektedir.

“Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” ile ilgili olarak yapılacak olan tanıtım toplantılarına ilişkin program aşağıda yer almaktadır*:

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantıları Programı

Saat

Oturum Konusu

09.30 – 10.00

Açılış Konuşması

10.00 - 11.15

 • Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
 • Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar
 • Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
 • Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar

11.15 – 11.30 Kahve Arası

11.30 – 12.30

 • Hasılat
 • Stoklar
 • Tarımsal Faaliyetler
 • Finansal Araçlar ve Özkaynaklar
 • Yabancı Para Çevrim İşlemleri
 • Kiralamalar

12.30 – 14.00 Öğle Arası

14.00 – 15.30

 • İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar
 • İş Birleşmeleri ve Konsolide Finansal Tablolar
 • Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 • Geçiş Hükümleri

15.30 – 16.00

Soru – Cevap

 

*NOT: Tanıtım toplantılarının tarihinde ve yapılacak olan sunumlara ilişkin programda değişiklik olabilir. Değişiklik olması halinde yukarıdaki duyuruya işlenecektir.

Bu sayfa 16 Ağustos 2017 Çarşamba tarihinde yayınlanmıştır.
PAYLAŞ