Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Organizasyonu Hizmet Alımı

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2018 yılında 7. si düzenlenecek Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası (Born Global İstanbul) etkinlik organizasyonu için hizmet alımı çağrısı açmıştır. 

11-13 Ekim 2018 tarihlerinde 3 günlük program dahilinde İstanbul'da düzenlenecek olan “Türkiye İnovasyon Haftası ve Girişimcilik (Born Global İstanbul) Haftası” organizasyonuna ilişkin detayları aşağıda ve ekte belirtilen hizmetlerin yapılmasını kapsamaktadır.

İşbu satınalmanın detayları ve TİM'in beklentileri hakkında, Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi tarafından 4 Ocak 2018 saat 13:00'da TİM Konferans Salonunda isteklilere brief verilecektir. Brief'e katılım zorunlu olup, katılmayan firmalar teklif veremeyeceklerdir.

Türkiye İnovasyon Haftası ve Girişimcilik Haftası organizasyonu kapsamında yüklenici yükümlülükleri, TİM'in uygunluk vermesi çerçevesinde aşağıdaki hususları kapsamaktadır.

 

 • Etkinliğin teması, konsepti, genel görsel kimliğinin belirlenmesi,
 • Konsept çerçevesinde sergi alanları, bina giydirmeleri, ana sahne ve yan sahneler vb. gerekli tasarım uygulamalarının yapılması; görsel mataryellerin tasarım, basım ve dağıtımı; üretim için TİM ile birlikte satın alımların gerçekleştirilmesi, 
 • Etkinlik içerikleri, program akışı ve konuşmacı adaylarının belirlenmesi
 • Etkinlik kapsamındaki tüm sergi ve stantlarda yer alacak kurum, firma ve şahıslarla, paydaş stantları, ihracatçı birlik yarışma finalistleri, vb.) iletişime geçilip proje ve tasarımların toplanması, ürünlerin sergi alanlarına yerleştirilmesi,  sergileme standartlarının belirlenerek bunlara uygun tasarımlar yapılması ve üretim, montaj, demontaj ve ürün geri teslim süreçlerinin yönetilmesi, gerekli sekreterya hizmetlerinin sağlanması ve raporlanması,
 • Etkinlik kapsamında yapılacak sergilerin sergileme ünitelerinin tasarımı ve üretimin koordinasyonu
 • Ödül törenlerinin yönetilmesi
 • Şehir dışı ve yurtdışından gelecek misafirler için alternatif ulaşım ve konaklama seçeneklerinin sunulması, koordinasyonlarının sağlanması,
 • Konferans ve oturumlar çerçevesinde konuşmacı önerilerinin getirilmesi, anlaşmaların yapılması, konuşmacıların konaklama, ulaşım, lojistiklerinin ve gerekli olması durumunda mihmandarlık, tercüme ve korumalarının sağlanması,
 • Sunucu ve gerekli görülmesi halinde moderatörler için öneri getirilmesi,
 • Kayıt sistemlerinin (Turnike, kayıt deski, yazılım vb.) kurulması ve raporlanması,
 • Etkinlik için TİM tarafından talep edilen sürelerde tanıtım filmi, yazılı ve görsel medya için çeşitli sürelerde reklam filmleri üretilmesi, TİM'in talep etmesi durumunda TİM'in uygun göreceği şekilde medya satın alma tekliflerinin toplanması,
 • Basılı ve dijital mecralardaki tanıtımlar için afiş ve banner üretimi
 • TİM tarafından onaylanan kurum ve kuruluşlarla tanıtım çalışmalarının yürütülmesi, en az 5 kişilik bir ekiple temas ve saha ziyaretlerinde bulunulması; iş dünyası, akademik çevreler, STK'lar ve paydaşlarla işbirliklerinin koordine edilerek ilgili kurum ve kuruluşların süreçlere ve etkinliklere katılımlarının sağlanması.
 • Her saha ziyareti sonrasında raporlama yapılması.
 • Teknik ekipman kiralaması için teknik ryder oluşturulması ve satın alma işleminin TİM ile koordinasyonu (sahne, ses, ışık, jenaratör, pc, printer vb)
 • Bütçenin belirli bir oranında sponsorluk bulunması için TİM'in onayı ile görüşmeler yapılması,
 • Sponsor bulunması halinde TİM'in onay vermesi halinde sponsorlorla sözleşme yapılması, ödemelerin alınması, toplam sponsorluk bedeli kadar alt yüklenicilere ödemelerin yapılması,
 • Maliyet kalemlerinin bedelsiz sağlanmasına yönelik ortaklık yapılabilecek kurum, kuruluş ve şirket önerilerinin yapılması
 • Diğer hizmetlerin koordinasyonu, (host-hostes hizmetleri, ambulans hizmeti, güvenlik, teknik ekip iaşe, prodüksiyon, taşıma giderleri)
 • Etkinlikte satın alınacak tüm kalemlere ilişkin TİM Genel Sekreterliği ile ortak satın alma methodu çerçevesinde tekliflerin toplanması, Türkiye İnovasyon Haftası ve Girişimcilik Haftası Komitesi / Satın Alma Komisyonu tarafından belirlenen tedarikçilerin takibi ve koordinasyonu,
 • Katılımcı hediyeleri için öneri yapılması,
 • Tüm etkinliklerin yönetilmesi, çalışan tüm ekiplerin koordinasyonu ve benzeri işleri
 • Protokol katılım teyitlerinin alınması
 • Etkinliğe katılımı artırmaya ve katılımcıların tema & konsepti daha çok içselleştirmesini sağlamaya yönelik uygulamalar.
 • Ana etkinliğin yanı sıra, şehrin çeşitli yerlerini de kapsayacak şekilde en az 15 interaktif yan etkinliğin planlaması ve organizasyonu.
 • Etkinlik web sitesi ve sosyal medya hesaplarının 2018 Mayıs – Ekim sonu dönemini kapsayacak şekilde güncel olmasının sağlanması ve koordinasyonu.

 

TÜRKİYE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI TEKNİK / İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI MALİYET KALEMLERİ TABLOSU

 

Bu sayfa 29 Aralık 2017 Cuma tarihinde yayınlanmıştır.
PAYLAŞ