BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI İLE RUSYA'YA İHRACAT DAHA KOLAY

BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI (BGH) NEDİR?

Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan, iki ülke arasındaki ticarette Türkiye'den Rusya'ya sevk edilen eşyaya ilişkin bilgi/belgenin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik ortamda önceden paylaşılmasına dayanan bir sistemdir.

 

BGH SİSTEMİNİN KULLANIMI ZORUNLU MUDUR?
Sistemden yararlanmak tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup, sistem çerçevesinde, sevk edilen eşyaya ilişkin bilgileri gümrük idaresine önceden sunan firmalara dış ticaret işlemlerinde kolaylıklar sağlanmaktadır. BGH uygulamasına katılmamaları durumunda, sevkiyatları normal ihracat prosedürüne tabi tutulacak ve herhangi bir kolaylık ya da basitleştirmeden yararlanamayacaktır.

 

BGH SİSTEMİ İHRACATÇIYA NELER KATAR?
BGH, iki ülke arasında yapılmakta olan ticaretin güvenli, sürdürülebilir, rekabetçi, önceden bilinebilen maliyet hesaplamalarıyla, belirlenen süre içerisinde, risksiz yapılması için oluşturulmuştur. Online onay yapılabilmektedir. BGH sistemine dâhil olan ve sistem üzerinden belgelerini tarayıp yükleyerek, bilgi değişimi çerçevesinde fatura kıymeti ve tarife kodu da dâhil olmak üzere güvenilir bilgi sunan ihracatçılar, bazı kolaylıklardan faydalanmaktadırlar.

 

BGH SİSTEMİNDE İŞLEYİŞ KOLAYLIKLARI NELERDİR?

 1. Gümrük noktalarında öncelik,
 2. Mümkün olması halinde, ayrı hatların kullanımı ile gümrükleme zamanının kısalmasına yol açacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemlerinden istifade,
 3. Kaçakçılıkla ve gümrük suçları ile mücadele gereklilikleri dışında gümrük muayenesinden muafiyet,
 4. Dış ticaret işlemlerinde banka garantisini kullanma imkânı,
 5. Eksik belge sunulması halinde bilahare taahhütname vererek bu eksik belgelerin tamamlanacağının bildirilmesi halinde gümrük idarelerince sevkiyatın kabul edilme imkânı

 

BGH HANGİ TAŞIMA TÜRLERİNDE UYGULANMAKTADIR?
18 Eylül 2008 tarihli BGH Protokolü ile tüm taşımacılık türlerine uygulanacak bir sistem olması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, pilot uygulaması Rusya'da Vnokovo Havalimanında ilk etapta havayoluyla ve ardından karayoluyla başlayan işleyiş, dış ticaret erbabımızın talepleri gözetilerek, kara ve deniz taşımacılığına da yaygınlaştırılmıştır. Rusya'da uygun kara hudut kapıları ve deniz limanlarının BGH işlem terminali olarak belirlenmesi konusundaki çalışmalar ile Rusya Federal Gümrük Servisi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın girişimleri sayesinde ürün çeşitlerinde ve gümrük kapıları sayısında artış beklenmektedir.

 

ÖZETLE,

BGH sistemine dâhil olacak ihracatçılar, 

 • Sevkiyatlarına ilişkin ön bilgi temin ederek, tüm belgeleri sisteme tarayıp ekler,
 • Sınırlarda öncelikli geçiş hakkından yararlanır,
 • Gümrükleme işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasından yararlanır,
 • Zaruri haller dışında fiziki muayeneye tabi tutulmama gibi mükemmel bir duruma kavuşmuş olur,
 • Eksik belge ile işlem yapılması halinde bilahare ibraz edebilme kolaylığı olur,
 • Açık, net, şeffaf, doğru bilgi ile gerçekten basit bir şekilde ihracat yapabilir.

 

Sistemin kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız!

 

Sorularınız için;

PAYLAŞ