Algıları yönetmek

Dünya ticareti 2016'da yüzde 3,2 daralmıştı. Ancak Kasım 2016'dan bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. Yılın ilk 5 ayında yüzde 8,8'lik bir genişleme söz konusu. Küresel ticaretteki bu olumlu trend ülkemiz ihracatı için de kaldıraç etkisi yapıyor. İhracatımız ilk 6 ayda yüzde 8,2 artarak 77,5 milyar dolara ulaştı. Biz, Ekonomi Bakanlığımız ile birlikte 2017 yılını ihracatımızda Atılım Yılı ilan edip, 155 milyar dolarlık hedef koyduk. Yani şimdiden, hedefimizin yarısına ulaşmış olduk. Yılın ilk yarısında ihracatımızda miktar bazında yüzde 12,6'lık bir artış gördük. Ancak ihraç birim fiyatlarımız henüz istediğimiz seviyelerde değil. Bu noktada, yüksek katma değere ve marka değerine sahip ürünler üretmemiz gerekiyor. Yani; Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma bizler için büyük bir öneme sahip. Aynı şekilde, ihracatçılarımızın günümüz teknolojileri ve eğilimlerini bir arada değerlendirmesi, küresel arenadaki trendleri yakından takip etmesi gerekiyor.

Bütün bunların yanında, yurtdışında ihraç ürünlerimize yönelik algı da ihracatımızı etkiliyor. Bu noktada, TİM olarak, Ekim 2016'da başladığımız Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırmamızı başarıyla tamamladığımızı paylaşmak isterim. Bu araştırma ile yurtdışındaki alıcılarımızda Türkiye ihraç ürünlerine yönelik algı seviyesini ölçmek istedik. Bunun yanı sıra orta ve uzun vadede yapacağımız ihracat için firmalarımıza kılavuzluk edecek bir alan çalışması ortaya çıkarmayı arzuladık. Altı temel sektör grubunda en fazla ihracat yaptığımız yirmi altı ülkede toplam 2 bin 520 firmanın satın almadan sorumlu yöneticileriyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiğimiz çalışmada üç farklı alanda ölçümler yaptık.  Bunlar; Türk İhraç Ürünleri Algısı, Türkiye Genel Algısı ve yine Meclisimiz tarafından yürütülmekte olan Turkey: Discover the Potential Kampanya'sının bilinirlik ve etkinlik algısı. Bu çalışmamızda stratejik bulgular ile karşılaştık.

Araştırmamıza katılanların yüzde 62'si Türk ihraç ürünlerinden özellikle memnun olduğunu söylerken, memnun olma oranı en yüksek ülkeler yüzde 85 ile İngiltere, yüzde 77 ile Fransa ve yüzde 74 ile Hindistan oldu. Sektörlerimizin Türk ihraç ürünleri memnuniyet derecesine bakıldığında ise bütün sektörlerimizde bu oran birbirine oldukça yakın ve yüksek olmakla birlikte memnuniyet derecesi en yüksek olan sektörümüz yüzde 65 ile Elektrik-Makine olarak öne çıkıyor. Öte yandan, Türkiye'nin imajını olumlu bulanlarının oranı yüzde 60 iken, İspanya, Almanya ve Hindistan'da oranın yüksek olduğunu görüyoruz. AB genelinde de bu oran yüzde 65 ile yüzde ortalamanın üzerinde. Türkiye genel imajının en yüksek olduğu iki sektör grubumuz yüzde 63'lük oranlarıyla Kimyevi Maddeler ve Tekstil, Halı, Deri oldu. Son bölüm olan Turkey: Discover the Potential Kampanya Bilinirlik ve Etkinlik Algısı'nda Türkiye Markasının bilinirliğini, beğeni düzeyini ve Türkiye ile ilgili düşünceleri yansıtma düzeyini inceledik. Genel olarak Türkiye Markamızın bilinirlik oranı yüzde 41 olup bu oranın en yüksek olduğu ülkeler İtalya, Mısır ve Rusya oldu.

Araştırmamız sonucunda yabancılardaki Türk ihraç ürünleri, markası ve imajına ilişkin hâlihazırda yerleşik algıların olumlu olduğunu görüyoruz. Bu araştırma, her sene yapılması planlanan bir zincirin ilk halkası. Önümüzdeki sene araştırmamızın ikinci etabını yapacağız ve elde ettiğimiz bulguları bu yıl çıkan sonuçlar ile karşılaştırma olanağına sahip olacağız. Bu sayede, bize 1 yıllık süre zarfında ülkemiz ve ihraç ürünlerimizin algısı konusunda nasıl bir yol kat ettiğimizi ve bundan sonra neler yapmamız gerektiğini anlatacak. Böylece, ihracat hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

PAYLAŞ