Güçlü ve dinamik bir ekonomi için yola devam!

TİM olarak hedefimiz performansımızı sürdürülebilir bir şekilde artırarak daha yüksek seviyelere taşımak. Böylelikle Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 yılında dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 1,5 seviyesine yükseltmek. Yalnızca bununla kalmayıp dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer almak.

En son açıklanan TÜİK verilerine göre 2016 yılı Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 0,94 oldu. 2015 yılında bu oran yüzde 0,88 idi. Yine Ocak-Eylül dönemi yüksek teknolojili ürünlerin ihracatında, değer bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8'lik bir artış söz konusu. Geçtiğimiz ay Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan 2017-2018 Küresel Rekabetçilik Raporu'nda ise ülkemiz 137 ülke arasında iki basamak yükselerek 53. sırada yer aldı. Yenilikçilik ve Ar-Ge mutlaka sabırlı olunması gereken uzun vadeli düşünülmesi gereken kavramlar. Elde ettiğimiz gelişmelerden memnuniyet duymakla birlikte bu çıtanın daha yukarılara taşınması gerektiğine inanıyoruz. Elbette bu noktada bizlere düşen bazı önemli görevler var. Bizler milli gelirinin yüzde 3'ünü Ar-Ge'ye ayıran, inovasyonu içselleştirmiş, yüksek teknoloji yoğun sanayisini oluşturmuş, fark yaratacak tasarımlara sahip, global markalar çıkarmış bir Türkiye yaratmak zorundayız.

Bunun için patent, marka, tasarım sayılarının artması ve bunların ticarileşmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu ideallerle TİM olarak, her yıl yirmiye yakın geleneksel etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri de Türkiye'de tasarım kültürünün gelişimine katkı ve farkındalık sağlamak amacıyla 8-12 Kasım tarihlerinde düzenlediğimiz “Türkiye Tasarım Haftası”. İstanbul'da düzenlediğimiz bu dev buluşma Türkiye'nin uluslararası alanda gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı tasarım etkinliği olma özelliğini taşıyor. 2023 yılında uluslararası arenada elli bin tasarım başvuru hedefimizi gerçekleştirmek üzere tasarımcı, mimar, sanayici, ihracatçı, akademisyen, zanaatkâr, KOBİ'ler, üniversite ve tasarım okullarını, STK ve medya temsilcilerini kısacası tasarıma eli değen her kesimi bu platformda bir araya getirdik. 42 bine yakın kişiyi etkinliğimizde ağırladık.

TİM olarak yine 6-9 Aralık tarihinde Ekonomi Bakanlığımızın koordinasyonunda, “Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası” hazırlıklarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın her yıl aralıksız teşrifleriyle gerçekleşen ve bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz etkinliğimize yeni bir boyut kattık: Girişimcilik. Bu kapsamda “BORN GLOBAL” kimliğini etkinlik bünyesine dâhil ediyoruz.  Bu etkinlik ile amacımız; Türkiye'yi uluslararası bir girişimcilik merkezi haline getirmek ve bu merkezden küresel doğan şirketler çıkarmak.

Buna ilaveten 2017 konseptimiz içinde, yaratıcı fikirlerden yatırımlara uzanan sürece dair çeşitli konular, workshoplar, paneller, söyleşiler, İnovatim etkinlikleri; katılımcılar arasında ise öncü inkübasyon merkezleri, üniversiteler, teknoparklar, teknoloji şirketleri, girişimci standları, girişimci ağları ve fon kuruluşları yer alacak. Aynı zamanda girişimci-yatırımcı odaklı B2B platformu ve yatırım ağları gibi ekosistemlerdeki paydaşların katılım göstereceği etkinlikler planlıyoruz. TİM olarak ülkemizin hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırana kadar durmak yok diyoruz ve yediden yetmişe bütün halkımızı İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'na davet ediyoruz.

PAYLAŞ