“TİM İhracat Endeksi” Daha Fazla İhracatçının Halka Arzının Önünü Açacak

 

Bir ülkenin finansal piyasalarındaki derinlik ile o ülke ekonomisinin gelişmişliği arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Borsa İstanbul da, hisse senedi piyasasına daha fazla firmanın dahil edilebilmesi, firmaların yeni kaynak yaratmada halka arz yoluna gitmesi, ve yatırımcıların hisse senedi piyasasına daha fazla ilgi göstermesini sağlamak için 2017 yılı başından itibaren yeni firmanın halka arzlarını gerçekleştirmek için yeni stratejiler oluşturuyor.

Ülkemizde kurum ve kişilerin tasarruflarını hisse senedi piyasası yolu ile özel sektöre kaynak yaratabilmesi ve yatırım yapabilmelerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Ayrıca, hisse senedi ve borsaya yatırım ile ilgili 2001 öncesi dönemde oluşmuş olan yanlış algıyı kırmak, hem de direk olarak yatırıma yönelmeyen döviz, altın ya da faize yönelen yatırımı nispeten dengelemek için bu stratejinin önemi çok büyük. Son dönemde artan halka arzların daha da arttırılması, borsanın, tasarrufları değerlendirmek için güvenli bir yatırım aracı olduğunun yatırımcılara anlatılabilmesi gerekli.  

Buradan yola çıkarak, TİM ve Borsa İstanbul olarak ortak bir çalışma hazırlayıp, ihracatçı firmaların BIST içerisindeki performanslarını gösterebilmek, daha fazla ihracatçının borsaya kote olmasını desteklemek ve daha fazla yatırımcıyı borsaya yatırım yapmaya teşvik etmek için “TİM İhracat Endeksini” hayata geçirdik. TİM olarak her sene gerçekleştirdiğimiz “ilk100 İhracatçı” araştırmasını temel alarak, hem ilk1000 ihracatçı içerisinde yer alan hem de Borsa İstanbul'da “Yıldız Pazar” ve “Ana Pazar” da işlem gören şirketlerden bir endeks oluşturmaya karar verdik. Şirketlerin endekste listelenebilmesi için bu iki koşul dışında ise, son 3 aylık piyasa değerinin ortalamasının 50 milyon doların üzerinde olması şartını getirdik. Ancak, ilk1000 ihracatçı içerisinde olmasa da ihraç kayıtlı satışları, ilk1000 içerisindeki firmaların ihracat rakamlarından fazla olan ve Borsa İstanbul'da işlem gören firmalarımız olduğu için, bu firmalarımızın da TİM İhracat Endeksine dahil edilmesini kararlaştırdık. Yeni halka arzı yapılacak olan firmalar bu koşulları sağladıkları takdirde TİM İhracat Endeksine dahil olabilecekler. TIMEX kodu ile işlem görmeye başlayan ihracat endeksi, şu anda 55 firmadan oluşuyor.

TIMEX, BIST100, BIST Sınai gibi endekslerin karşılaştırılmasından oluşan grafiğe baktığımızda da ihracatçı firmaların borsa içerisindeki performanslarının ne kadar iyi olduğu görülüyor. TIM İhracat Endeksi 2013 yılında hayata geçmiş olsaydı, günümüze kadar %160'a yakın bir getiri performansı sergileyecekti. Nitekim aynı zaman periyodu içerisinde BIST100'ün %132, BIST-Sınai endeksinin ise %32 getiri performansı bulunmakta. Buradan da anlaşılıyor ki ihracata yapılan yatırımın getirisi, sürdürülebilir ve yüksek olmakta.

Ancak, ilk1000 içerisinden sadece 55 ihracatçının bu endekse dahil edilmesi, halka arz konusunda daha fazla adım atılması gerekliliğini gözler önüne seriyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak oluşturulan endeksin en büyük amaçlarından birisi de, daha fazla ihracatçının halka arza teşvik edilmesi suretiyle, borsaya kote olmalarının sağlanması ve borsanın derinliğinin de arttırılabilmesi. Bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman daha fazla yatırımcının borsaya yatırım yapmasının önünü açabiliriz. Bu sayede ihracat yapan firmalarımızın yeni kaynak oluşturması kolaylaşarak, işletmelerinin büyümesinin önü açılacaktır.

Günümüzde ihracatçılarımızın en önemli sorunlarından biri kaynaklara erişim zorluğu. Bu güne kadar genellikle kamu yatırımları ile sağlanan ihracat teşvikleri, ihracatçıların yapacakları yatırımlarda ana kalemleri oluşturmaktaydı. Halka arz yolu ile sağlanabilecek kaynak ile ihracat yapan firmalarımız yeni bir kanaldan sermayeye erişim sağlıyor olacak. Bireysel ve kurumsal tasarrufların yatırımlara dönüştürülebileceği bir platform olan hisse senedi piyasası, ihracatçılarımız için de kaynaklara erişim konusunda yeni bir kapı olacak. 

 

PAYLAŞ