"Yeni Ar-Ge Reform Paketini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz."

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 14 Ocak 2016 tarihinde açıklanan ve Meclis'ten geçerek 1 Mart itibariyle yürürlüğe girecek olan Ar-Ge Reform Paketi'nin, yüksek katma değer yaratarak 2023 hedeflerine ulaşmadaki önemini vurguladı ve şöyle devam etti:

Ar-Ge harcamalarımız 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarken, Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı da %0,95'den %1'in üstüne çıktı. Bu oran 2003 yılında ise yalnızca %0,48'di. 2023 hedeflerimizde, Ar-Ge harcamalarının milli gelirden aldığı payın %3'e ulaşmasını hedefliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak her platformda Ar-Ge hedeflerinin Türkiye için bir ölüm kalım meselesi olduğunu vurguluyoruz. 14 Ocak'ta Sayın Başbakanımız tarafından açıklanan, geçtiğimiz günlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçerek, 1 Martta yürürlüğe girecek Ar-Ge Reform Paketini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

2016 yılının bir dönüşüm ve atılım yılı olmasını sağlayacak Ar-Ge Reform Paketi'yle, tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge yatırımlarının özendirilmesi, nitelikli üretim yapısına geçilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, Ar-Ge personelinin niteliğinin ve istihdamının artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesi, teknoloji şirketlerinin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Özellikle, Tasarım merkezlerinin kurulacak olması ve Ar-Ge merkezlerinin kurulmasına yönelik kolaylıkların sağlanması, ülkemizin, Ar-Ge ve Tasarım üssü olmasına büyük katkılar sunacak. Birim kg değerini artıracak ihracatımız, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek. Üretim Reform Paketi olarak ikinci bir paket üzerinde de çalışan Hükümetimiz, Türkiye'de niteliksel sıçramanın ikinci önemli ayağını da önümüzdeki günlerde oluşturacak. Ar-Ge reform paketinin oluşturulmasında büyük katkıları olan Hükümetimize, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanımız Fikri Işık'a bütün ihracatçılarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

PAYLAŞ