Büyümenin motoru ihracat oldu


TÜİK tarafından bugün açıklanan 1.çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk çeyrekte Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde yüzde 4,3 oranında büyümesinin son derece sevindirici olduğunu, bu büyümeye net ihracatın yüzde 2,7 oranında katkı vermesinin ise ihracatın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, büyüme rakamlarını şöyle değerlendirdi:

Türkiye ekonomisi 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü. Büyümenin ana kaynağının ise ihracat ve ihracatın desteklediği sanayi büyümesi olması son derece önemlidir. Türkiye'nin mal ihracatı 2014'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,8, altın dâhil genel ihracatı ise yüzde 8,9 arttı. Türkiye'nin hem siyasi hem de küresel riskler ile karşılaştığı bir dönemde, ihracatın katkısıyla ortaya konulan yüzde 4,3'lük büyümesi büyük bir başarıdır. Bu rakam senenin tamamı ve yılsonu için OVP'de belirlenen yüzde 4 büyüme oranına ulaşmak ve hatta aşmak için umut veriyor.

2014 yılı ilk çeyreğinde sağlanan büyümeye ihracat ve tüketim harcamaları pozitif katkı sağlarken, yatırımlar ve stoklar negatif katkı yaptı. Net ihracatın büyümeye katkısı 2.7 puan, ihracatın katkısı 2.9 puan oldu. Nitekim 1 Haziran'da Şanlıurfa'da yaptığımız aylık açıklamada kabaca 3 puanlık bir ihracat katkısı beklediğimizi ifade etmiştik. İthalat artışı ise 0.2 puan negatif etki yaparken sonuç olarak büyümeye en büyük katkı ihracattan geldi. Bu son derece sevindirici.

İhracat, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin anahtarı

Sektörel olarak değerlendirildiğinde ekonomide tüm sektörlerin makul ve ılımlı büyüme içinde olması dengeli ve sağlıklı bir büyüme eğilimi içinde olduğumuzu gösteriyor. Bu kaliteli büyümenin yapısında iyileşmeyi koruyabildiğimiz, küresel ve siyasi koşullarda herhangi bir kötüleşme yaşanmadığı takdirde bu yılki yüzde 4 büyüme hedefine daha kaliteli ve dengeli yapı içinde ulaşılma ihtimali hayli yüksektir.

AB'de kriz sonrası yaşanan toparlanmanın hızlanmasına ek olarak Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı parasal genişleme ve faiz indirimi kararları önümüzdeki dönemde AB bölgesine yönelik ihracat artışının sürmesini, bu bölgeden sağlanan dış kaynak artışının devamını sağlayacak.

Bilindiği üzere 7 Haziran'da İstanbul'da Sayın Başbakanımız, Bakanlarımız ve çok sayıda bürokratın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 21. Genel Kurul'da ihracatın Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için önemi bir kere daha ortaya kondu. Ankara'nın ihracatla büyüyeceğiz sözlerinin altını kalın olarak çizmesi bizlere cesaret veriyor. Biz de büyüme eşittir dış açık sarmalından kurtulmanın ve cari açığı büyütmeden sürdürülebilir büyümeyi yakalamanın yolunun sürdürülebilir, katma değeri yüksek ihracattan geçtiğini bir kez daha vurguluyor, bu amaçla TİM olarak inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma konusunda ortaya koyduğumuz çalışmaların artarak devam edeceğini ifade ediyoruz.

PAYLAŞ