"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 2023 hedeflerimiz için önemli."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gümrük Birliği Anlaşmasının Güncellenmesine İlişkin Brüksel'de İmzalanan Mutabakat Zaptına İlişkin bir basın açıklaması yaptı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, " Gündemimizdeki en kritik konulardan biri Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. Atılan bu kararlı adımlardan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

1 Ocak 1996'dan bu yana işleyen Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için ilk adım Brüksel'de mutabakat zaptının imzalanması ile atıldı. Bu güncelleme ile tarım, hizmetler ve kamu alımları sektörlerinin anlaşmaya dâhil edilmesi, AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı ve imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşmalarına Türkiye'nin otomatik olarak taraf olmasının sağlanması, Türkiye'nin karar alma mekanizmalarında yer almasının sağlanması ve Türk mallarının taşınmasıyla ilgili tam bir liberasyona gidilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği ve ABD arasındaki serbest ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşmasının (TTIP), Gümrük Birliği ülkelerine uygulanacağı maddesinin anlaşmaya dahil edilmesi masadaki en kritik konulardan biri oldu.

Gümrük Birliği'nin güncellemesi kapsamında atılacak adımlarla birlikte, Sayın Ekonomi Bakanımızın da ifade ettiği gibi AB ile 150 milyar dolarlık ticaret hacmini 300 milyara çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin "upgrade” edilmesinin 2023 hedeflerimiz için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Diğer taraftan AB ve ABD'nin TTIP müzakerelerine başlamasıyla birlikte biz de TİM olarak, olası bir Türkiye-ABD Serbest Ticaret Anlaşmasının, Türkiye ekonomisi ve sektörler üzerindeki ekonomik etkilerini analiz etmek için Ekonomi Bakanlığı desteğinde, ayrıntılı bir etki analizi çalışması yaptık. 2013 sonunda tamamlanan projemizle olası bir Türkiye-ABD STA'sının ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım girişini artırma açısından Türkiye için olumlu olmasının beklendiği sonucuna ulaştık. Bu anlamda bilhassa Avrupa Birliği'nin dahil olduğu tüm STA'lara eşit koşullarda Türkiye'nin otomatik dahil olmasının hem ülkemiz hem de AB için de uygun seçenek olduğunu değerlendirdik.
PAYLAŞ