İhracatçı yeni büyüme modeli bekliyor

TİM, ‘İhracatçı Eğilim Anketi'ni açıkladı
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ‘İhracatçı Eğilim Anketi' sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre ihracatçıların yüzde 84'ü yeni büyüme modeli bekliyor.

 

Eğilim anketinde dikkat çeken bir nokta da piyasa beklentilerinin seçim öncesi ve sonrasındaki tahminleri yönünde oldu. Buna göre ihracatçıların seçim sonrasındaki tahminleri DOLAR/TL, EURO/TL ve EURO/DOLAR paritelerinde daha olumlu sonuç verdi.

Anket sonuçlarını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İhracatçılar, yeni modelin inovasyonu merkeze alan, yüksek katma değer odaklı, bilgi ve teknoloji rekabetine göre kurgulanmasını istiyor” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ihracatçıları baz alarak hazırladığı 2015'in 3. çeyrek gerçekleşme ve 4. çeyrek beklentilerini içeren eğilim anketi sonuçları açıklandı. İhracatçıların girdi maliyetlerinden karlılığına, istihdamdan döviz kurlarına, üretimden ihracata kadar beklentilerini yansıtan anket Türkiye'nin ihracatına yön verecek.

İhracatçı eğilim anketine göre yılın son çeyreğinde ihracatçıların yüzde 58'i sektörlerinde, yüzde 48'i Türkiye ekonomisinin seyrinde değişim beklemezken, sektörün daha kötüye gideceğini düşünenlerin oranı da yüzde 27 seviyesinde kalarak önceki çeyrekle benzer oranda oldu. Anketi değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, veriler çerçevesinde ihracatçının Türkiye'nin yeni büyüme modeline ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Büyükekşi, "Ankette, Türkiye'nin yeni bir büyüme modeline ihtiyacı olduğunu düşünen ihracatçıların oranı yüzde 84 gibi yüksek oranda oldu. Bu modelin de "inovasyonu merkeze alan, yüksek katma değer odaklı, bilgi ve teknoloji rekabetine göre kurgulanması” ihracatçıların yüzde 56'sı tarafından öncelik olarak vurgulandı” diye konuştu.

Piyasa beklentileri seçim sonrasında olumlu yönde değişti 

Eğilim anketinin piyasalara yönelik yılsonu beklentileri, seçim öncesi döneminde, USD/TL kur tahmini 3,04, EURO/TL tahmini 3,36, EURO/USD parite tahmini 1,12,  yılsonu enflasyon tahmini 7,97, büyüme de yüzde 3 oranında ortaya çıktı. Seçim öncesi dönem 15 Eylül - 1 Kasım tarihlerini kapsamaktadır. Piyasalara yönelik seçim sonrasında da anketle ilgili firmaların değerlendirmelerini alan TİM, bu beklentilerde daha olumlu sonuçlar elde etti. Firmaların seçim sonrası yıl sonuna yönelik piyasa beklentileri ise şöyle oluştu: USD / TL kur tahmini 2,96, EURO / TL kur tahmini 3,17, EUR/USD parite tahmini ise 1,07, enflasyon tahmini yüzde 8,12 ve büyüme beklentisi de + yüzde 3 olarak öne çıktı.

Yılın 3. çeyreğindeki gerçekleşmeler

Eğilim anketine göre 2015'in 3. çeyreğinde ihracatçı firmaların yüzde 33,1'i üretimlerinin, yüzde 28,6'sı ise ihracatlarının geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yükseldiğini bildirdi. Aynı dönemde girdi maliyetlerinin arttığını belirten ihracatçıların oranı yüzde 63,2 olurken, bunun yılın 2. çeyreğindeki gerçekleşmelere paralel seyrettiği görüldü. Enerji birim girdi maliyetlerinde artış oranı yaşandığını bildiren firmaların oranı yüzde 52,6 olurken, yine 3. çeyrekte ihracatçı firmaların yüzde 51,5'i geçen yılın aynı dönemine kıyasla genel karlılık düzeylerinin, yüzde 47,7'si ise ihracatta karlılık düzeylerinin azaldığını bildirdi.

İstihdamda artış

Ankete katılan firmaların, yüzde 19'u beyaz yakalı çalışan sayısında, yüzde 21'i mavi yakalı çalışan sayısında, yüzde 9'u ise Ar-Ge çalışanı sayısında artış olduğunu belirtti. 3. Çeyrekte ihracatçı firmaların net istihdam artışı 20.000 oldu. 4. Çeyrekte gerçekleşecek net istihdam artışı ise 15.000 olarak hesaplandı. İhracatçı firmaların yüzde 56,3'ü de  yılın son çeyreğinde yeni işe alım yapmayı öngörmediklerini bildirdi.

Girdi maliyetlerinde 4. çeyrek beklentileri

İhracatçıların yüzde 47,4'ü girdi maliyetlerinin 4. çeyrekte artacağını beklerken, yüzde 37.8'i üretim, yüzde 35.2'si de ihracatlarının artacağı yönünde umutlu olduklarını belirtti. Diğer taraftan yine aynı dönemde kapasite kullanım oranında artış bekleyen firmaların oranı da yüzde 27,9'dan yüzde 33,1'e yükseldi. Son çeyrekte her 10 ihracatçıdan 4'ü genel ve ihracatta karlılık düzeylerinin aynı kalacağını, yine 4'ü azalacağını öngördü.

ABD, Almanya, İran ve Çin hedef pazar

Yılın 3. çeyreğinde firmaların yüzde 38'i yeni pazarlara girdiğini ifade ederken, son çeyrekte hedeflenen ülkeler listesinde, yüzde 16.1 oranıyla A.B.D., yüzde 11.3 oranıyla Almanya, yüzde 10.3 oranıyla İran ve yüzde 9.5 oranıyla da Çin öne çıktı. 

Enerji, hammadde ve ara mal öncelikli sorun

Yılın 3.  çeyreğinde mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldıklarını belirten ihracatçıların oranı yüzde 56,7 ile geçtiğimiz dönemdeki seyrini korurken, tamamen pazar kaybedenlerin oranı ise yüzde 16 oldu. Firmaların yüzde 51,5'i hedef ülkelerdeki ekonomik koşullar ve yüzde 49.5'i de rekabetçi fiyat sunamamayı en sık karşılaşılan pazarlama sorunu olarak gösterdi. Ayrıca firmaların yüzde 50,3'ü döviz kurlarını, yüzde 41,2'si enerjiyi, yüzde 41,4'ü de hammadde ve ara mal fiyatlarını öncelikli sorunları olarak belirtti. Bunlar önceki dönemle paralel seyreden sorunlar olarak dikkat çekti.

Dünya ekonomilerindeki istikrarsızlık yatırıma engel  

2015'in 3. çeyreğinde yatırım alanında firmaların yüzde 29'u modernizasyon,  yüzde 21'i ise kapasite artırımı gerçekleştirirken, yüzde 51,7'si yurt içinde, yüzde 74,4'ü ise yurtdışında herhangi bir yatırım yapmadıklarını ifade etti. Yılın son çeyreğinde ise firmaların yüzde 54'ü yurt içinde, yüzde 72'si ise yurt dışında yatırım yapmayacaklarını belirtti. Bunun gerekçesini de ülke ve dünya ekonomilerindeki istikrarsızlık ile piyasada yetersiz talebin olduğu öne sürüldü.

 

PAYLAŞ