TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TÜİK Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2014 sonuçlarını değerlendirdi

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17,6 milyar TL'ye ulaşmasını ve gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarının %1' üzerine çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mehmet Büyükekşi şu şekilde açıklama yaptı:

"2014 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payının yüzde 1'in üzerine çıkması yükselmesi oldukça sevindirici bir gelişme. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yani yüksek katma değerli ihracata yönelik ana yatırım unsurumuzu mümkün olduğunca hızlı %2-3 aralığına çekmemiz ve 2023'te %3'e ulaşmamız gerekiyor.

71 bin ihracatçıyı temsil eden TİM olarak, yüksek katma değer yaratmaya yönelik inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma odaklı çalışmaların daha fazla desteklenmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. Bu amaca yönelik biz de İhracatçı Birliklerimizle birlikte Ar-Ge proje pazarları düzenliyoruz. Bu çalışmaların meyvesini bugün açıklanan rakamlarda görmekten büyük mutluluk duyduk. İnanıyoruz ki artan çalışmalarla, küresel üreticilerin tasarım ve Ar-Ge bölümlerinin, Türkiye'de konumlanmasını sağlayacağız. 500 milyar dolar ihracat ve Dünya ticaretinden %1,5 pay almak için Ar-Ge ve inovasyonu vazgeçilmez görüyoruz ve TİM olarak bu alanlardaki çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.

PAYLAŞ