TİM, "Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu 2014" ile ihracatın anatomisini çıkardı

Ekonomi ve ihracat dünyasına önemli yayınlarla bilgi sağlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi, Aylık Ekonomi ve Dış Ticaret Bülteni'nden sonra dev bir referans yayına da imza attı. TİM Ekonomi Danışmanı Dr. Hatice Karahan tarafından hazırlanan ve TİM Strateji Ofisi'nin katkı verdiği "Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu 2014", Türkiye İhracatının adeta bir anatomisini çıkararak, önümüzdeki döneme de ışık tutuyor. Titiz bir çalışma sonunda hazırlanan Rapor bugün basına tanıtıldı. TİM, raporu ihracattaki aktörlere ışık tutacak ve onlara referans teşkil edecek kurumsal bir doküman haline getirmeyi planlıyor.

 

Raporun tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin ilk Dış Ticaret Araştırma Merkezi TEDAM'ın protokolünü imzaladıklarını hatırlatarak "Bugün ise ilk kez yayınladığımız ve kurumsal olarak her yıl güncelleyeceğimiz "Ekonomi ve Dış Ticaret Raporumuzun” tanıtım toplantısını yapıyoruz.” dedi.

2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olmayı hedefleyen Türkiye'nin küresel değer zincirinin önemli bir parçası haline gelebilmesi için, hem küresel trendleri hem de kendi iç dinamiklerini çok iyi analiz edebilmesi gerektiğini ifade eden Büyükekşi, şunları söyledi:

"60 bin ihracatçının temsilcisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, bu noktadan yola çıkarak dış ticaretimizi derinlemesine incelemek istedik. ABD, İngiltere, Hindistan, Güney Kore ve benzeri gelişmiş ve gelişen birçok iddialı ekonomi her yıl detaylı dış ticaret raporları hazırlıyor. Bizler de Ekonomi Danışmanımız Dr. Hatice Karahan'ın içeriğini geliştirdiği "Ekonomi ve Dış Ticaret Raporumuzu” bu yıl yayınlamaya karar verdik. Bu rapor dış ticaretin fotoğrafını çekmeye yönelik bugüne kadarki en kapsamlı araştırmamız. Dolayısıyla oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Raporu ihracattaki aktörlerimize ışık tutacak ve onlara referans teşkil edecek kurumsal bir doküman haline getirmeyi planlıyoruz. "

Büyükekşi raporda öne çıkan bazı başlıkları şöyle özetledi:

- 2013'e genel perspektiften bakacak olursak, Dünya ticareti krizin ilk yıllarına kıyasla arttı. 


- Türkiye ekonomisi de büyümesini devam ettirdi. Milli gelir büyümesinde özel tüketim ve kamu harcamaları etkili oldu.  Finans sektörü ile imalat sanayi de büyümeye olumlu katkı yaptı. 2013'te ihracatın ise büyümeye net-katkısı sınırlı kaldı. 2014'te büyümenin ihracata dayanması öngörülüyor.


- Gelişmiş ülkelerde kısmi toparlanma oldu. En büyük pazarımız AB'deki iyileşme güçlendi. Yükselen ekonomilerde büyüme temposu düştü. 


- Alt fasıl gruplarına göre ihracatta ilginç veriler var. Örme giyim ihracatının üçte birini  tişört ve iç giyim oluşturdu. Meyve ihracatında sıçramayı incir yaptı. İncir ihracatının lokomotifi olan Bursa,  siyah inciri ile öne çıktı.  Diğer taraftan mobilya ihracatında istikrarlı artışın devamı niteliğinde, çift haneli artış yaşandı. Mermer bloklardaki ihracat artışı dikkat çekti. Zeytinyağı ihracatında patlama yaşandı.  Makarna ihracatı da kuvvetli artış sergiledi.


- 2013 ihracat artış performansımızı en fazla Irak olumlu etkiledi. Irak'ı Çin, Libya, Almanya ve İspanya takip etti. Rekabetçi pazarlardaki ihracat artışı,  2014'te çok daha iyi bir performans için bize ışık tuttu. En fazla ihracat yaptığımız 10 ülke arasında  en hızlı ihracat artışını İspanya ile sağladık. Avrupa Birliği'ne ihracatımız ise yüzde 6,1 arttı ve toplam ihracatımızdaki payı yüzde 41 oldu. Toplam ihracat performansının düşmesinde ise  İran ve Birleşik Arap Emirlikleri etkili oldu.  Bunda özellikle altın ihracatındaki düşüşün etkisi var. 


- İthalatımızda yaşanan gelişmelere bakacak olursak; altın genel ithalatın iki kat artmasına neden oldu. Türkiye'nin ithalat artışına en büyük katkı yapan ülke, altın ithalatı ile İsviçre oldu. Bu yıl tersine bir trendle birlik kaydından muaf kalemlere katkı gözlemliyoruz. Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri de ithalat artışında etkili oldu. 2013 yılında ihracat ve ithalatta ilk 20'de yer alan toplam 26 farklı pazarın 8'inde ticaret fazlası,  18'inde ise ticaret açığı verdik.


- Net ihracatın pozitif olduğu pazarların başında Irak açık ara farkla birinci durumda. Irak'ı, Azerbaycan, İngiltere, Libya ve Mısır takip etti. Hollanda bu dönemde, net ihracatımızın en hızlı büyüme kaydettiği pazar oldu. 2013 yılında ihracat ve ithalatta ilk 20'de yer alan toplam 29 ürün faslının 11'inde net ihracatçı, 18'inde ise net ithalatçı olduk. En yüksek net ihracat değerini hazır giyim,  meyve, demir-çelik, tuz-kükürt-taşlar verdi. Net ihracatın yüzde 18 daralmasında ise  altın rakamları etkili oldu. Türkiye'nin net ithalatçı olduğu en büyük sektör enerji ve en büyük pazar Çin oldu. Çin'i, Rusya, Almanya, İsviçre, ABD ve İran takip etti.


- 2013 yılında altın hariç dış ticaret açığı düşüşünü sürdürdü. 2013 yılında cari açık, altın nedeniyle yükseldi. Enerji ticareti açığın daralması yönünde etki yaptı.  2013'te mal ihracatının yüzde 6 artmasına rağmen altın ihracatındaki keskin düşüş, toplamın 2012 düzeyinde kalmasını sağladı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise  yüzde 60 olarak gerçekleşti. 

 

İnovasyon rüzgarı İzmir'e gidiyor, İnovalig'e yoğun rağbet var

 

Büyükekşi, 2023 yılında ihracatın 500 milyar dolara yükselmesi için son 12 yıldır ortalama yüzde 14 olan artışın gelecek 9 yılda da sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu kapsamda hem mevcut ana ihraç pazarlarımızdaki payımızı artırmamız, hem de ikili ve çoklu ticaret anlaşmalarımızı artırmamız gerekiyor. İhracatta ayrıca orta ve ileri teknoloji ürünlerin payının mutlaka artırılması gerekiyor. Bu ise daha kaliteli ve yüksek katma değerli ürünlerin ihraç edilmesi anlamına geliyor." dedi.

TİM olarak ihracattaki katma değeri artırmak için inovasyon, tasarım, Ar-Ge ve markalaşma alanında birçok çalışma yaptıklarını da hatırlatan Büyükekşi sözlerini şöyle noktaladı: 
"TİM olarak inovasyona özel önem veriyoruz. İnovasyon konusundaki en önemli çalışmamız, "Türkiye İnovasyon Haftası”. Geçtiğimiz yıl 28-30 Kasım tarihleri arasında, 26 bin kişinin katılımıyla, etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Bu yıl Türkiye İnovasyon Haftası'nın  üçüncüsünü yine İstanbul'da 4-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceğiz.  Bu yıl ayrıca Türkiye İnovasyon Haftası'nı, İstanbul dışına taşıyarak, inovasyon kıvılcımını, ilk olarak  29-30 Mayıs tarihlerinde İzmir İnovasyon Haftası ile ateşleyeceğiz. İnovasyon ateşini diğer Anadolu illerimize de yayacağız.
Malumunuz bu yıl, bir ilke imza atarak firmalarımızın rekabet gücünü artırmak için Türkiye'nin ilk İnovasyon Geliştirme programı olan "İnovalig” projemizin startını verdik. Projemizin web sitesi inovalig.com'dan  oldukça yoğun bir katılım var. Tematik kanallarda reklamlara da başladık. İnovalig'e katılımda son 19 gün. Buradan tüm firmalarımızı süre bitmeden İnovalig'e katılmaya davet ediyorum. "


 


İlgili Fotoğraflar

PAYLAŞ