"Yeni istihdam ve teşvik paketi 2023 hedeflerimize büyük katkı sağlayacak."

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından dün açıklanan yeni istihdam ve teşvik paketini değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'ni son derece olumlu karşıladık. Özellikle istihdam, teknoloji ve eğitim konusundaki yaklaşımları gayet önemli ve pozitif bulduk. Bu pakette tasarım merkezlerinin Ar-Ge merkezleri gibi desteklenmesi, on yıllardır devam eden yatırım mallarına KKDF uygulanması gibi sorunların çözümü var. Bu paketin yüksek katma değerli ürünlerin ihracatımızdaki payının artırılması ve uzun vadede cari açığımızın azaltılması için büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu paket ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize moral-motivasyon aşılayacak. Bu yüzden bu paketi açıkladığı için tüm ihracatçılar ve sanayiciler adına Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'ni şu sözlerle değerlendirdi:

61 bin aktif ihracatçının temsilcisi TİM olarak yeni yatırım olanaklarının arttırılması ve istihdamın genişletilmesi ile yeni üretim sahalarının açılmasının, sürdürülebilir ihracat artışı için büyük önem taşıdığına inanıyor ve bu doğrultuda önemli çalışmalar yaparak öneriler geliştiriyoruz.

Bu bağlamda geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sayın Başbakanımıza Türkiye'nin katma-değerli üretimini ve ihracatını hızla geliştirmesi için "Sanayinin ve Sanayiciliğin Yeniden Özendirilmesi ve Desteklenmesine” yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirdik. Sayın Başbakanımızın bugünkü açıklamasında gördüğümüz üzere, bu sunumda ortaya koyduğumuz önerilerin, hükümetimiz tarafından dikkate alınmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Sayın Başbakanımıza sunduğumuz önerilerin arasında yer alan yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilmesi, ileri teknoloji sınıfında yer alan yatırımların öncelikli yatırımlar kapsamına alınması ve 5. bölge desteklerinden yararlandırılması, tasarım merkezlerinin Ar-Ge merkezleri gibi desteklenmesi, yeni yatırımcıya daha fazla destek ve vergi indiriminin gelmesi gibi maddelerin yüksek katma değerli ihracat artışı ile 2023 hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Yatırımların Desteklenmesini Olumlu Buluyoruz

Sayın Başbakanımızın açıkladığı pakette, yatırımcılarımızın 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacağı maddesi yer alıyor. Bu sayede bekleyen ve yeni yatırımlar hızlanacaktır.

Ayrıca 31.12.2015 tarihine kadar başlanılan yatırımların, daha yüksek oran ve sürelerde desteklenmesi, 2014 yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve sürelerin 31.12.2015 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilmesi de yeni yatırımları özendirmek için faydalı ve önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

Diğer taraftan özsermaye ile finansmanın desteklenmesi amacıyla, nakdi sermaye artırımı yapan şirketler için artırılan sermayenin belli bir kısmının her yıl kurum kazancından indirilebilmesi de şirketlerimizin sermayelerinin daha güçlü hale gelmesine katkı sağlayacak, böylece şirketlerimiz daha fazla yatırıma yönelecek.

Tasarım Merkezleri Ar-Ge Merkezleri Gibi Desteklenecek

Yıllardır TİM olarak katma değerli ihracatın arkasında inovasyon, Ar-Ge, markalaşma ve tasarım olmak üzere 4 ana bileşen olduğunu söylüyoruz. Sayın Başbakanımızın açıkladığı bu pakette yer alan tasarım merkezlerinin Ar-Ge merkezleri gibi desteklenmesi maddesinin, tasarımın desteklenmesi konusunda bugüne kadar hissedilen eksikliği büyük oranda çözeceğine inanıyoruz.

Yatırım Mallarında KKDF'nin Sıfırlanması Önemli Bir Devrim

Yıllardır bir çok kere dile getirdiğimiz yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranı sıfıra indirilmesini ise çok önemli bir devrimsel karar olarak görüyoruz. On yıllardır devam eden bu sorunu çözen Sayın Başbakanımıza sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız adına çok teşekkür ediyoruz. KKDF oranının sıfırlanmasının sanayici ve ihracatçılarımızın girdi maliyetlerini azaltacağına, üretim kapasitemizi artıracağına ve dâhili kapasitemizi geliştireceğine inanıyoruz.

Bunun yanı sıra taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını çok önemli buluyoruz. Böylece KOBİ'lerin finansmana erişim imkanları daha da kolaylaşacak.

Sonuç olarak hükümetimizin istihdamın geliştirilmesi için ortaya koyduğu bu paketi son derece olumlu buluyoruz. Bu paketin ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize moral ve motivasyon aşılayacağına inanıyoruz. TİM olarak bu önerilerin geliştirilmesi için hem genel anlamda ve hem de ihracatçı sektörlerimiz bazında yeni öneriler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu önerileri de yakın zamanda kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz.

PAYLAŞ