Uluslararası Medya Forumu'nda Türkiye'nin Potansiyelini Anlattık

Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM) desteklenen Uluslararası Medya Forumu, 22-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya'da başladı. İstanbul, 15 Mayıs "Türkiye-Gücünü ve Potansiyelini Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen Turkey Discover the Potential (TDP) tanıtım etkinlikleri çerçevesinde projelendirilen Uluslararası Medya Forumu; Ekonomi, kültür ve medya konularının ele alınacağı, dünya medyasının en geniş katılımlı uluslararası etkinliği olarak görülüyor.

 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin forumda yaptığı açılış konuşmasında şunlara değindi:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, 3,1 milyon kişiye istihdam sağlayan 67 bin ihracatçı firmayı temsil eden bir kuruluşuz. Dünya üzerindeki bütün ülkelerle ticari ilişkilerimizin gelişmesine büyük önem veriyoruz. Refahın, bu sayede dünyaya yayılacağına inanıyor, yine bu sayede barış ve huzurun daha geniş kitleler tarafından elde edilmesine katkıda bulunuyoruz. 2017 yılında 48 farklı ülkeye ticaret heyeti düzenliyoruz. Öte yandan, muhtelif ülkelerden heyetleri burada ağırlıyor, ticaretle uğraşan firmaları buluşturma görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızın tamamında, gerek ihracatçılarımız özelinde, gerekse Türkiye olarak bütün ülkelerle ilişkilerimizin gelişmesine son derece önem veriyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, tek bir tarafın kazandığı sistemler hiçbir zaman kalıcı olamaz. Bu felsefe ile, temas kurduğumuz her ülkede, her iki tarafın da kazanacağı adımlar atıyoruz. İnanıyoruz ki, ancak o zaman dünya, insanlık için bir refah bahçesi haline gelebilir.

Artık medyanın gücü, toplumlarda algı oluşturabilecek bir seviyeye ulaştı. Medyanın, yasama yürütme ve yargıdan sonra 4. güç olarak kabul edilmesi bu durumun en büyük göstergesi. Medya, artık öyle büyük bir güç haline geldi ki; Hükümetleri indirebilecek, kanunları değiştirebilecek ve hatta yargıyı etkileyebilecek bir hal aldı."

Uluslararası Medya Forumu etkinliğimizin amacını şu şekilde özetleyen Mehmet Büyükekşi: "Uluslararası medya ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak. Küresel medyanın ülkemize bakışı konusunda, içeriden sizleri bilgilendirmek. Bizim hem sizlere hem tüm dünyaya anlatacak heyecan ve ilham verici birçok hikâyemiz var. Ancak biz hikâyelerimizi kendimiz anlatmak istemiyoruz. Çünkü o zaman eksik ve tek taraflı kalıyor. Biz istiyoruz ki: bu dünyayı daha zengin kılalım. Sizler, Türkiye'de yaşadığınız ve yaşayacağınız deneyimlerin hikâyelerini kendi halkınıza, bizde sizde yaşadığımız deneyimlerin hikâyelerini halkımıza anlatalım.

 

"Türkiye ekonomisi 2017 yılında çok daha başarılı bir döneme giriyor"

Konuşmasına Türkiye İmaj Kampanyasına da yer veren Büyükekşi: "Biz TİM olarak TOBB ile birlikte Sayın Ekonomi Bakanımızın Başkanlığında 7 ülkede yürütülen bir imaj kampanyası başlattık. Mart ayında başlayan projemiz 1 yıl sürecek. Proje, Türkiye'de faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin tepe yöneticilerinin ağzından Türkiye deneyimlerini, Türkiye ekonomisi hakkındaki düşüncelerini anlatmaları üzerine kurulu. Türkiye, 80 milyonluk genç ve dinamik bir ülke. Nüfusumuzun %68'i 15-64 yaş arası çalışma çağında. Ülkemizde sadece okul çağındaki kişilerin sayısı, birçok Avrupa ülkesinin üzerinde. Bu dinamik nüfus, geçtiğimiz yıl ürettiği 700 milyar doları aşkın milli gelir ile, bu ülkenin dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmasını sağladı. Türkiye ekonomisi, üretimiyle, yatırımlarıyla ve ihracatıyla 2017 yılında çok daha başarılı bir döneme giriyor.  Bu sene ise geçtiğimiz yıllardaki risklerin azalmasıyla birlikte büyümemiz yıl genelinde %3 ile %4 arasında olacak." şeklinde açıklamarda bulundu. 

Son dönemde Hükümetimiz tarafından firmalarımıza sağlanan destekler de hem yatırımlar, hem de ihracat üzerinde önemli bir rol oynamıştır. Hükümetimiz tarafından açıklanan destekler, ülkemizin kurulduğu 1923 yılından bu yana, özel sektöre verilen en yoğun destek programıdır. Yasalarımız gereği, ülkemizde yerleşik tüm firmalar, sermayesi yerli veya yabancı olsun bu desteklerin tamamından faydalanabilmektedir.

Bu desteklerden bazılarından kısaca bahseden Mehmet Büyükekşi: "Firmalarımızın yenilikçi ürün geliştirme kapasitelerini artırabilmeleri için Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurma çalışmaları Hükümetimiz tarafından destekleniyor. Bu merkezlerde yapılan çalışmaların maliyetleri, bazı teşvik ve vergi indirimlerine konu ediliyor. Bu sayede, küresel rekabette öne geçen firmalar ve ürünler geliştireceğimize inanıyoruz. Ürünlerimizin, uluslararası alıcılara daha rahat ulaşabilmesi ve sergilenebilmesi için son dönemde fuarlara katılım desteklerinde önemli değişiklikler yapıldı. Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de ihracatçılarımızı destekleyen bir Eximbank'ımız var. Son dönemde, Türk Eximbank'ın daha etkin bir şekilde kullanımını sağlayabilmek adına, yapısında çok önemli değişiklikler yapıldı. Bununla beraber, firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak adına, Kredi Garanti Fonu kurumumuz, Eximbank ile koordineli bir şekilde çalışabileceği bir yapıya kavuşturuldu."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmasının 100. yıldönümünde, ülke olarak ulaşmamız gereken çok önemli hedeflerimiz var diyen Büyükekşi: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında görmeyi hedefliyoruz. Küresel ticaretten %1,5 pay almayı hedefliyoruz" dedi.

PAYLAŞ