TİM SAP Dijital Dönüşüm Projesi

TİM, bilgi teknolojileri açısından Türkiye'nin ihracatının üzerinden geçtiği kritik yazılım ve donanım sistemlerine sahip ülkemizin en önemli stratejik kurumlarından biridir. TİM organizasyon olarak, bünyesinde 13 Genel Sekreterlik ve 60 ihracatçı birliği barındırmaktadır ve yaklaşık 65.000 ihracatçı firmayı temsil eden ve yaklaşık 1000 personelin çalıştığı büyük bir yapıdır.

Ülkemizin dünya ekonomileri arasında ilk 10 büyük ekonomi arasına girebilmesi için her alanda Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir bilgi teknolojileri toplumuna dönüşmesi gerekmektedir. Bu gayeyle, TİM, ihracatçılarımızın Ar-Ge gücünün, inovasyon kurum kültürlerinin sağlam bilgi teknolojileri stratejileri ile desteklenerek olgunlaşması için bir takım kapsamlı mentorlük programlarıyla, desteklerle, dünyanın dört bir yanında düzenlediği fuarlar ve heyetlerle, aynı zamanda motive eden ödül programlarıyla görevini yapmaya gayret eden önemli bir kuruluştur. Bu görevini yaparken, TİM'in, bünyesindeki tüm ihracatçı birliklerle, tüm birimleriyle entegre tek vücut koordinayon içinde hareket etmesi önemlidir. Bu amaçta önemli bir araç olacak, bütünleşik, tüm birimleriyle koordinasyon halinde haberleşebilen entegre tek bir teknoloji yazılım ve donanım altyapısına sahip olmak hedefiyle 19 Ocak 2017 tarihinde TİM SAP dijital dönüşüm projesine start verdik. Bu önemli projemizde objektif kapsamlı değerlendirmelerden sonra kendimize, Türkiye'nin önde gelen SAP danışmanlık firmalarından Çözümevi firmasını SAP partnerı olarak belirledik.

Ülkemizin şu anda en büyük dijital dönüşüm projelerinden birini başlatırken, öncelikle yaklaşık 65.000 ihracatçımıza, bizlerle temas ettiği her noktada daha yalın, sade ve hızlı süreçlerimizle hizmet etmeyi amaçladık.  TİM SAP dijital dönüşüm projemiz özünde bir iş dönüşüm projesidir ve öncelikle TİM'in tüm süreçlerinin bir saat ustası titizliği ile analiz edilip, mevcut durumun iyileştirme noktaları ile birlikte ortaya konulup, hedef sistem mimarisinin doğru bir şekilde oluşturulması bu tip dönüşüm projelerinin başarısı için hayatidir. Hedeflen sistemin tüm süreçleri ile tüm iş yapış tarzları ile proje paydaşlarına, proje ekibi aracılığıyla aktarılması ve tüm organizasyon tarafından sahiplenilmesi ve ortak bir birlik ruhu oluşturulabilmesi, iş dönüşüm projelerini başarıya götüren en önemli faktörlerdendir.

Şu anda TİM SAP projemizde, SAP projelerinin en önemli aşaması olan Kavramsal Tasarım aşamasında ilerlemekteyiz. TİM SAP dijital dönüşüm projemiz 9 ayrı modülden oluşmaktadır, bu modüllerin birbirleri ile ve dış sistemlerle entegrasyon noktalarının hassas bir şekilde belirlenip hedeflenen sistem tasarımında ortaya konulması kavramsal tasarım aşamasının önemli çıktılarından biri olacaktır. Proje kapsamındaki en önemli modüllerimizden biri yaklaşık 65.000 ihracatçımızın üyelik bilgilerinin yönetileceği ve ihracat beyannamelerinin girilip, onaylanacağı Üyelik ve Beyanname dış ticaret modülüdür. Bu modülün muhasebe, doküman yönetim sistemi gibi modüllerle ve ilgili dış sistemlerle entegre bir şekilde Türkiye'nin ihracatının üzerinden geçeceği bir sistem modülü olacağı düşünüldüğünde, iş kritikliği ve sistemin sürekliliğinin önemi açısından ülkemizin ve dünyanın en önemli sistem modüllerinden biri olacağını söyleyebiliriz.

Bu tip büyük dijital dönüşüm projelerinde üst yönetim desteğinin olması ve tüm proje paydaşları tarafından hissedilmesi projenin başarısı için çok önemlidir. Bu bağlamda projenin başından itibaren TİM Genel Sekreterimiz Sayın Dr. H.Bader Arslan ve TİM Yönetim Kurulu IT komitesi Başkanlarımız Sayın Murat Akyüz, Sayın Sabri Ünlütürk ve Sayın Ömer Burhanoğlu desteklerini her noktada gösterdiler ve tüm proje ekibimiz üst yönetimimizin desteğini hissederek çalışmalarını devam ettirmektedirler.

TİM Bilgi Teknolojileri olarak en önemli hedefimiz ülkemizin dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasında olma hedefinde çok büyük bir role sahip olan TİM'i, kurumumuzu bu yolda bu büyük dijital dönüşüm projesini başarılı bir şekilde hayata geçirerek ihracatçımızı ve ihracatçımıza her noktada destek olmaya çalışan personelimizi daha basit, yalın, sağlam, entegre, bütünleşik bir yazılım ve donanım altyapısına kavuşturmaktır. 

DEMİR MURAT AKSOY / TİM Koordinatörü

CANLI DESTEK