Ufuk2020, dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı!

Ufuk2020, 80 Milyar Avro'luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı!

 

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa'da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB'nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulmasını sağlar. Avrupa Araştırma Alanı'nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmek ve Avrupa'nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamak hedefinde yürütülen çok yıllı ve çok uluslu programlardır.

 

Ufuk2020 kapsamında sağlık, enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, ileri imalat teknolojileri, gıda, biyoteknoloji, güvenlik, sosyal bilimler alanlarında Avrupa Komisyonu'nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. İlgilenilen alandaki Ufuk2020 Destekleri'ni etkin bir şekilde kullanmak için yukarıdaki sekmelerde yer alan Avrupa Teknoloji Platform ve Ağları'ndan ilgili olduklarınıza üye olup alanınızdaki faaliyetleri takip edebilirsiniz. Açık Çağrılar sekmesinden, başvurabileceğiniz fon mekanizmaları hakkında bilgi aldıktan sonra TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri'ne başvurabilir, böylece projenizin Ufuk2020'deki başarı şansını artırabilirsiniz.

 

Önerdiği projede belirtilen araştırma görevlerini gerçekleştirebilecek operasyonel ve mâlî uygunluğa sahip herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (KOBİ'ler, Sanayi Kuruluşları, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) Ufuk2020 Programı'na başvuru yapabilir. Program'ın büyük bir bölümü en az üç farklı Programa üye Ülke'den en az üç farklı kuruluşun oluşturduğu çok ortaklı eylemlerin desteklendiği alanlar oluşurken, Öncül Araştırma Destekleri, Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri, KOBİ Aracı gibi kuruluşların tek başlarına başvurabildikleri tek katılımcılı eylemler de mevcuttur. Başvuru Süreci sayfasından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Proje önerisi sistem üzerinden Avrupa Komisyonu'na gönderildikten sonra ilk olarak projenin şeklen (sayfa sayısı, son tarih öncesi sunulup sunulmadığı, B kısmının okunabilir ve erişilebilir olup olmadığı gibi kriterler dâhilinde) tam ve eksiksiz bir şekilde sunulup sunulmadığı, önerinin konu başlığı sayfasında belirtilen gerekli tüm minimum şartları (en az ortak sayısı, ülke kriterleri gibi) yerine getirip getirmediğini kontrol edilir. Değerlendirme Süreci sayfasından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Ufuk2020 Programı Resmi Web Sayfasından detaylı bilgiye erişilebilmektedir www.ufuk2020.org.tr

 

Ufuk2020 Programı Resmi Web Sayfasına kayıt olarak etkinlik ve çağrı duyurularına e-posta kanalıyla en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Ufuk2020 Web Sayfasına kayıt olmak için tıklayın.

 

Ufuk2020 Programını Twitter Ufuk2020 Türkiye (@Ufuk2020Turkiye) sayfasından takip edebilirsiniz.

https://ufuk2020.org.tr/tr#mainMenu

CANLI DESTEK