10 SORUDA İNOVASYON

24 Temmuz 2018

10 SORUDA İNOVASYON

  1. İNOVASYON NEDİR?

İnovasyon, şirketlere, yeni iş fırsatları, yeni ürün, yeni müşteri, yeni pazar, yeni maliyet düşürme olanakları yaratmaya olanak verir. Aslında inovasyonu en temel şekilde “para kazandıran yaratıcılık ve yenilik” olarak tanımlayabiliriz. Daha inovatif şirketlerin daha karlı olduğu, daha fazla istihdam imkanı yarattığı ve uluslararası pazarlarda daha iyi rekabet ettiğini görüyoruz.

İnovasyon dediğimiz zaman kast edilen her zaman Silikon Vadisi tarzındaki radikal inovasyonlar, ya da teknolojik yenilikler zorunda değildir, hayatı kolaylaştıran yenilikler, süreçlerdeki basit iyileştirmeler de inovasyon kapsamında değerlendirilir. Buz kalıbından buzları çıkarmak için yapılan bir yenilik, ranzaya dönüştürülebilen kanepe hayatı kolaylaştıran yenilikler olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca horlamayı durduran akıllı yastıklar, renk değiştiren tişörtler, bakteri öldüren çarşaflar, vücut ısısıyla çalışan akıllı saatler, elektrik üreten güneş panjurları, müşterilerine pizzayı teslim etmeden önce kamyonda siparişleri robotlar ile hazırlayan pizzacılar, yeniden yazılabilen not defteri, tablet ve telefon tutacakları gündelik hayatımızda öne çıkan inovasyon örnekleri olarak yer alıyor.

 

  1. İNOVASYON ÇEŞİT VE KATEGORİLERİ NELERDİR?

İnovasyon genellikle kademeli ve radikal inovasyon olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Ayrıca ürün, süreç, pazarlama, organizasyon, servis ve iş modeli inovasyonları gibi kategoriler bulunuyor. Toyota, Wal-Mart ve Dell'in başarılarının altındaki temel neden süreç inovasyonu, Amazon.com'un ya da e-Bay'in işlem etkinlikleri pazarlama inovasyonu, Starbucks'un kahvehane modeli, Gilette firmasının “ustura” üretmekten “jilet bıçağı” üretmek şeklinde değer zincirindeki rolünü yeniden tanımlaması iş modeli inovasyonlarına örnek gösterilebilir.

 

  1. AÇIK İNOVASYON NEDİR?

Açık inovasyon, tamamen şirketin inovasyon yeteneklerine dayanmak yerine, dışardan inovasyon desteği alıp kendi bünyenizdeki Ar-Ge ekibiyle bunları geliştirip pazara sürmek, Ar-Ge verimliliğini ciddi anlamda arttıran, Ar-Ge bütçelerini azaltan, inovasyonun pazarda başarı şansını yükselten ve bu inovasyonları tamamen Pazar odaklı olarak planlamayı büyük ölçüde sağlayabilen bir yöntemdir.

 

  1. İNOVASYONU ÖLÇEN KÜRESEL ENDEKS VE RAPORLAR HANGİLERİDİR?

Cornell Üniversitesi, INSEAD ve WIPO işbirliğinde hazırlanan Küresel İnovasyon Endeksi, Avrupa'nın inovasyon performansı ve ilerleme düzeyi hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme sağlayan Avrupa İnovasyon Skorbordu, İnovasyon kavramını özel yöntemlerle tetkik eden İnnobarometer, endeks ülkelerini 7 farklı kritere göre sıralayan Bloomberg İnovasyon Endeksi, Rapor, OECD ülkelerinde kullanılan yeni bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının karşılaştırmalı analizini yapan OECD Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Görünümü Raporu öne çıkan küresel endeks ve raporlar arasında yer alıyor.

 

  1. ÜLKELERİN ÖNEMLİ İNOVASYON STRATEJİSİ VE DİNAMİKLERİ NELERDİR?

ABD'nin inovasyon dinamikleri arasında inovasyon kümelenmeleri, sürdürülebilirlik odağı ile akademi-sanayi arasındaki sıkı bağlantı baş sırada yer alıyor. Silikon Vadisi ve Kuzey Carolina Research Triangle Park gibi iyi bilinen kümelenmeler, inovasyonun gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

Almanya, inovasyonu güçlendirmek ve uluslararası anlamda uygulamak için 5 ana şehirde Alman Araştırma ve İnovasyon merkezleri kurdu. Kendilerini trend belirleyici olarak farklılaştırmak isteyen önde gelen Alman markaları (örneğin, BMW, Henkel) sürekli olarak inovasyona yatırım yapıyor.

Hint Ulusal İnovasyon Konseyi, inovasyonun rolünü, büyüme ve rekabetçilik için itici güç olarak görüyor.

Güney Kore'de inovasyonun baş etkenleri, sektör kümelenmesindeki artış, elektronik ve insan kaynağında ülkenin küresel çaptaki liderliğinden geliyor.  Daha dengeli sürdürülebilir inovasyon büyümesi için devlet desteği, büyük firmalardan KOBİ'lere kaymaya devam ediyor.

Sınırlı doğal kaynaklarına rağmen, Singapur yalı iletken endüstrisinde olduğu gibi inovasyonu, ithal ettiği ürünlere değer katarak gerçekleştirmektedir.

Coğrafi konum ve sektörel odak noktaları, Malezya'da inovasyona yön veren ana etkenler arasında.

Japonya'nın devlet öncülüğündeki ekonomik gelişimi ve sürekli gelişme kültürü inovasyonun başlıca etkenleri. Devlet düzenlemeleri tarafından kontrol edilen büyük iş grupları(keiretsu), ekonominin gelişmesini ve inovasyonun büyümesini önemli derecede etkiliyor. Sürekli iyileştirme ve inovasyon artışı amaçlı yalın strateji Japonya'da Toyota'da başlamış olup başlıca sektör oyuncuları tarafından kullanılıyor.

İsveç inovasyon sistemi, yüksek orandaki Ar-Ge harcamaları ve kaliteli kurumları ile Avrupa'nın rakipsiz lideri olarak görülüyor. İsveç'in inovasyon sistemi, farklı bölgelere ve kümelenmelere yönelik strateji ve politikalardan oluşuyor.

Finlandiya'nın inovasyon sistemi, güçlü bir özel sektör desteği ve akademik akreditasyon üzerine inşa edilmiş durumda.

İsrail'in inovasyon yetkinlikleri, dinamik yüksek teknoloji sektörlerindeki ve bilim-sanayi işbirliğindeki dünya liderliğinden geliyor. İsrail proaktif teknoloji desteği politikalarıyla, start-up ulusu konumundan küresel inovasyon merkezine dönüşmeyi hedefliyor.

İrlanda'nın inovasyonda en iyi ülkelerden biri olması, yabancı yüksek teknoloji şirketlerini destekleyen bir ortam sayesinde gerçekleşmiş durumda. Girişimcilik kültürü, risk sermayesine erişim ve araştırma yatırımlarını desteklemek, İrlanda'nın inovasyonun stratejisinin temelini oluşturuyor.

 

  1. SEKTÖREL İNOVASYON ÇALIŞMALARI İÇİN ÖRNEKLER NELERDİR?

Otomotiv sektöründe karbon salınımını azaltma, biyoyakıt, gibi alternatif yakıtlar, elektrik-elektronik sektöründe güneşle şarj, akıllı gözlükler, kendi kendine yerleştirme yapan buzdolapları, savunma ve havacılık sektöründe lazer silah sistemleri, gemi-yat sektöründe üç boyutlu modelleme ve sanal prototipleme sektörel inovasyon örnekleri olarak ön plana çıkıyor.

 

  1. TÜRKİYE'NİN İLK İNOVASYON GELİŞTİRME PROGRAMI İNOVALİG'İN BAŞARILI İNOVASYON ÖRNEKLERİ NELERDİR?

İnovasyon sonuçları kategorisinde son 2 yılda üst üste şampiyonluk alan VSY Bioteknoloji, Dünyada 3 milyon kişinin Türk göz içi lensi ile görmesini sağlıyor. Göz içi lenslerin kg başına ihracat değeri 675 bin dolar. 2017 yılında ilk defa verilen İnovaLİG Kobi Özel Ödülü sahibi Evteks, Diesel, West Point ve Dalisa gibi markalara “Private Label” olarak üretim ve 52 ülkeye ihracat yapıyor. Evteks “Bası Yarasını Engelleyen Yatak Çarşafı”, böcek ve sinek kovucu piknik örtüsü üretiyor.  2016 yılı İnovaLİG İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisi birincisi Ford, bulut tabanlı kaynaklar sayesinde gelecekte daha fazla sürücüye aracıyla kendi ana dilinde konuşma imkânı vermeyi hedefliyor.

 

  1. FİRMALARIN İNOVASYON KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Evet, firmaların inovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alarak, “Kurumsal İnovasyon Sistemi” oluşturulması, inovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel,  kültürel ve bilgi altyapısını oluşturulması ve böylelikle inovasyon kapasitelerini geliştirmeleri mümkün.

 

  1. İNOSUİT'İN BAŞARI HİKAYELERİ NELERDİR?

İnovasyonu bitmeyen bir yolculuk olarak tanımlayan Asaş Aliminyum, İnoSuit ile tamamlanan projelerde %20, onaylanan fikirlerde %40, üniversite işbirliklerinde %50, firma işbirliklerinde 4 kat ve kamu destekli başvurusu yapılan projelerde 5 kat artış sağladı. Ayrıca geliştirdikleri Proje Yönetim Sistemi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yarışmada en iyi Ar-Ge Uygulamaları arasına girdi.

Kastamonu Entegre, Programla birlikte Ar-Ge merkezi kurma sürecini hızlandırdı. İnoSuit sürecinde, Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 programı kapsamında gerçekleşecek olan “EcoBulk”projesinde önemli bir fon elde etmeye hak kazandı. Optima Mühendislik, İnoSuit Projesi kapsamında hızlı prototipleme ve test süreçlerini yönettikleri Ür-Ge Laboratuvarını kurdu, kendi bünyesinde Garaj Atölyesini oluşturdu.

 

  1. ŞİRKETLER İÇİN İNOVASYONUN BAŞARI ŞİFRELERİ NELERDİR?

İnovasyon bir takım oyunudur, tüm rollerin en iyi şekilde oynanmasını sağlarsanız, yenilikçi büyük bir güç açığa çıkacaktır. İnovasyon sadece pazarlamanın, insan kaynaklarının ya da Ar-Ge bölümlerinin işi değildir. Başarılı şirketlerde inovasyon şirketin her yanına yayılır. İnovasyon teknolojiden öte, iş yapma şekli, pazarlama yöntemleri, süreç ve müşteri deneyimlerini de kapsar, en iyi fikirlerin aslında küçük şirketlerden de çıkabileceğini gösterirken yeni girişimlere imza atmak için heyecan yaratır.

CANLI DESTEK