12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Sektör Raporları

13 Aralık 2021
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 6-8 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında hazırlanan “Sektör Raporları” ile “Sonuç Bildirisi”nin https://sgb.uab.gov.tr/suralar adresinde yayımlandığı ifade edilmektedir.
CANLI DESTEK