15 Sektörde Sanayi Teknik Komiteleri Kuruluyor

25 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkındaki Tebliğler ile plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda sektörlere ilişkin; sanayi ve teknoloji politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak, sektörün sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla teknik komiteler oluşturuluyor ve komitelerin çalışma usul ve esasları belirleniyor.

Söz konusu Tebliğler ile aşağıdaki komiteler kurulacak:

–– Basınçlı Ekipmanlar Sanayi Teknik Komitesi

–– Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesi

–– Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Teknik Komitesi

–– Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesi

–– Gaz Yakan Cihazlar Sanayi Teknik Komitesi

–– İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesi

–– Makina Sanayi Teknik Komitesi

–– Asansör Sanayi Teknik Komitesi

–– İlaç Sanayi Teknik Komitesi

–– Kimya Sanayi Teknik Komitesi

–– Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi Teknik Komitesi

–– Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesi

–– Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi

–– Metal Sanayi Teknik Komitesi

–– Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi


Komiteler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı Sanayi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak. Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik ortamda üyelerine gönderilecek. Üyelerin, gündeme ilişkin talepleri yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilecek. Komite Başkanlığını Sanayi Genel Müdürü veya Genel Müdürlüğü Temsilcisi yürütecek.

Komitelerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yanı sıra ilgili diğer Bakanlıklardan ve Bakanlıkların ilgili Genel Müdürlüklerinden birer üye ile sektörden İhracatçı Birlikleri, Oda ve Derneklerden üyeler görev alacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğlere;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-1.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-2.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-3.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-4.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-5.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-6.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-7.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-8.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-9.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-10.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-11.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-12.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-13.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-14.htm,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425-15.htm,

adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK