2. Expo Eurasıa-Kyrgyzstan 2021 Uluslararası Fuarı

17 Mart 2021

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası (KR CCI) Başkanı Murat Şarşekeev'in 25-28 Mart 2021 tarihlerinde Bişkek'te düzenlenmesi öngörülen Expo Eurasia-Kyrgyzstan 2021 2. Uluslararası Fuarı'na ilişkin Bişkek Büyükelçisini muhatap yazısı ile broşür ve sergi şeması iletilmiş olup; anılan broşürün bir örneği ekte sunulmaktadır.

Yazıda devamla, ilgili firmaların “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda Bilgilendirilmelerinin önem taşıdığı belirtilmektedir.

Ekte bulunan broşüre https://bit.ly/38nHQlY adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK