2020/17 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi

20 Temmuz 2020

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e- Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelgenin hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Genelgeye ve ekinde yer alan kılavuza

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler

adresi üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür.

CANLI DESTEK