2021-2022 “Kahverengi Kokarca Böceği - Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” İle Mücadele Dönemi

02 Ağustos 2021

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 23 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 160-2021: 2021-22 sayılı duyuruda 2021-2022 “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele döneminin 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı, bu kapsamda, 1 Eylül 2021 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Avustralya'ya sevkiyatı yapılacak BMSB tedbirlerine tabi ürünlerde zorunlu arındırma işlemi yapılmış olması şartının aranacağı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu duyuru metnine;

https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/160-2021 adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu,

BMSB tedbirlerine ilişkin detayların ise;

https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs

adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

CANLI DESTEK