2021 Yılında Ödenecek Vergi Tutarları Belli Oldu

31 Aralık 2020

29 Aralık tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete'de Bazı Kanunlara ilişkin bir dizi tebliğ yer aldı. Söz konusu tebliğler 2021 yılında uygulanacak vergi ve harçların tutarlarını ve yeniden değerleme oranlarına göre hesaplanmış tutarlarını içermektedir. Yayınlanan tebliğlerde özetle şu hususlar yer almaktadır:

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334 bin 534 TL, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 703 TL istisna tutarı dikkate alınacak.

DAMGA VERGİSİNDE ÜST SINIR 3 MİLYON 534 BİN 679,90 TL

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 3 milyon 534 bin 679,90 TL oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 97,20 TL, kurumlar vergisi beyannamesinde 129,80, katma değer vergisi beyannamesinde 64,10 TL olacak. Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 TL, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 TL, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 TL, 3 yıl süreliler için 770,20 TL ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 TL oldu. 2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 TL olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 TL olarak uygulanacak.

İCRAYA BAŞVURMA HARÇLARI

2021'de mahkemeye başvurma harçları 27,20 TL'den, icraya başvurma harçları 59,30 TL'den başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 TL olacak. Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurtdışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 TL'ye çıkarıldı.

DOLAR KURU 7,88 TL OLARAK BELİRLENDİ

Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2021 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 7,88 TL olarak belirlendi. Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre ise indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18 bin 900 TL olarak belirlendi.

PARA CEZALARI YENİDEN BELİRLENDİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre de ilgili kanunda yer alan para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 5 TL ile 240 TL arasında değişecek. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 380 TL'den başlayacak. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacak.

ENGELLİYE ÖTV İSTİSNASI

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 330 bin 800 TL'nin altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.

MTV 50 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 TL ile 1261 TL arasında değişecek.  Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 TL ile 2 bin 197 TL arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 TL ile 50 bin 107 TL arasında değişecek. Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 TL, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 TL, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 TL olacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 86 TL OLARAK BELİRLENDİ

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2021 yılına ait emlak vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4,55) kadar artırılarak hesaplanacak.  Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı da 86 TL olarak belirlendi.

PASAPORT VE YURTDIŞINDAN TELEFON GETİRME HARÇLARI

Harçlardaki artış yüzde 9.11 olacak. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 208.3 liradan 227.2 liraya, bir yıllık pasaport harcı 304.5 liradan 332 liraya, 2 yıllık harç 497 liradan 542.2 liraya, 3 yıllık harç 706 liradan 770.2 liraya çıkacak. 2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820.10 lira olarak uygulanacak. Yurtdışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bin 838 liraya olarak uygulanan harç, 2021 yılı başından itibaren 2 bin 6 liraya yükselecek.

EMLAK VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Gelecek yıl emlak vergisindeki artış oranı yeniden değerleme oranın yarısı kadar olacak. Emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak. Tebliğde verilen bir örneğe göre, 2014 yılında alınan bir evin 2020 yılında emlak vergisi için değeri 220 bin lirayken, yüzde 4.55'lik artışla 2021 yılında emlak vergisinin alınacağı değer 230 bin lira olacak. Gelecek yıl uygulamaya başlayacak olan değerli konut vergisi de yeniden değerleme oranın yarısı oranında da arttı. Yasa çıkarken 5 milyon lira olarak belirlenen sınır 5 milyon 227 bin liraya yükseldi. Resmi Gazete'ye göre değeri 5 milyon 227 bin lira ile 7 milyon 841 bin lira arasında olan konutlarda vergi 5 milyon 227 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak alınacak. 10 bin 455 liraya kadar olan konutlarda 7 bin 842 lirayı aşan kısmı için binde 6, 10 milyon 455 bin liradan fazla olanlar da 10 milyon 455 bin lirası için 23 bin 526, kalanı için binde 10 olacak.

GELİR VERGİSİ

24 bin liraya kadar elde edilen gelirlerden yüzde 15 vergi alınacak. 53 bin lira olan gelirlerde 24 bin lirası için 3 bin 600 kalanı için yüzde 20, 130 bin lira kadar olanlarda 53 bin lirası için 9 bin 400 kalanı için yüzde 27, 650 bin lira kadar olan gelirlerde 130 bin lirası için 30 bin 190 lira kalanı için yüzde 35 gelir vergisi ödenecek. 650 bin liradan fazla gelirler için de 650 bin lira için 212 bin 190 lira, kalanı için yüzde 40 vergi ödenmesi gerekecek.

Söz konusu Tebliğler:

–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

–– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

–– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

–– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

Söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-12-29&mukerrer=1 adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK