2022 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

28 Aralık 2021

Bugünkü Resmi Gazetede Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı. Yapılan değişiklikle Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine yüzde 36 oranında zam yapıldı. Ayrıca; 'Asgari Ücret Tarifesine İlişkin uygulama Esasları' başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik hizmeti aşım bedelindeki 7.000 ibaresi 9.500 olarak değiştirildi.

İhracat İşlemlerine Ait Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tablosunun önceki yılla karşılaştırmalı hali şu şekildedir:

EK-1

2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Karşılaştırmalı Tablo

HİZMET KODU

HİZMET KONUSU

2021 Yılı Asgari Ücretleri

2022 Yılı Asgari Ücretleri

İHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)

 

 

İHR-1

Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)

Kara/Hava 184 TL-Deniz 241 TL

Kara/Hava 251 TL-Deniz 328 TL

İHR-2

Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)

367 TL

500 TL

İHR-3

ATA Kameli İşlem

367 TL

500 TL

İHR-4

Gayri Ticari Çıkış (Bedelsiz)

246 TL

335 TL

İHR-5

İkinci Gümrük Yoluyla İhracat İşlemleri (Havayolu Hariç)

494 TL

673 TL

İHR-6

İhrakiye ve Kumanya İşlemleri (25 Faturaya kadar) – 25 Fatura Üzeri Her Fatura İçin 6,00 TL İlave Edilir.

246 TL

335 TL

İHR-7

Dökme Eşya İhracat İşlemleri (Yükleme ve Boşaltılması Mekanik Vasıta ve Tesis Gerektirmeyenler ile Dökme Eşyanın Firmanın Kendi Tesisinde Yüklenenler Hariç)

747 TL

1.017 TL

İHR-8

Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten İkinci ve Sonraki Her Tır/Konteyner/Araç/Vagon vb.

64 TL

 

87 TL

 

1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211228-8.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK