2022 Yılı Ortak Gümrük Tarifesi

26 Kasım 2021

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, AB Tarife ve İstatistik Nomanklatürü ile Ortak Gümrük Tarifesi hakkındaki 2658/87 sayılı Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Eki'ni tadil eden ve AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 385 sayılı nüshasında yayımlanan 2021/1832 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün AB'nin 2022 yılı Ortak Gümrük Tarifesi hadlerini belirlediği ifade edilmekte olup, anılan Tüzükte ayrıca, küresel iklim değişikliğinin sınırlandırılması kapsamında florlu sera gazları ticaretinin iklim üzerindeki etkisinin izlenmesi amacıyla Kombine Nomenklatörün 10 sayılı Eki'ne ilave TARIC kodları eklendiği ve “Ton Karbondioksit Eşdeğer” (t. CO2) adlı yeni bir ek birim oluşturulduğu bildirilmektedir.  Anılan yazıda devamla, Tüzüğün, yayımını takip eden yirminci gün yürürlüğe gireceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm AB üyesi ülkelerde uygulanmaya başlayacağı belirtilmektedir.

CANLI DESTEK