2023 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

04 Ekim 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 2023 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliğine göre, uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında 2023 yılında uygulanacak olan arabuluculuk asgari ücret tarifesi belli oldu. 

Tebliğde, arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığı olarak belirtildi.

Tebliğe göre, arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler için ayrı ücret alınmayacak. Arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilecek. Uyuşmazlık başvurusu yapılmış olup, arabuluculuk sürecinin başlamaması durumunda da ücret iade edilmeyecek. Tebliğde, arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemeyecek ve bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler ise hükümsüz olacak.

Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenecek. 

Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınacak.

Arabuluculuk ücret tarifesine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221004-5-1.pdf adresinden, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221004-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır. 


 
CANLI DESTEK