22 Kimyasal ve Elektronik Eşyada Tarife Kontenjanlarına Başvuru Şartları Belirlendi

31 Aralık 2020

30 Aralık 2020 (dün) tarihli Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin "2021/1 ve 2021/2" sayılı tebliğleri yayımlandı.

Buna göre, sanayicilerin ucuz girdi teminini kolaylaştırmak, maliyetlerini azaltmak amacıyla Türkiye'de yetersiz olan ham madde ve ara mamul niteliğinde 22 kimyasal ve elektronik eşyada sıfır gümrük vergisiyle açılan tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı, üretiminde ham madde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacak.

Tarife kontenjanından faydalanmak isteyenler, yayım tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "E-İmza Uygulamaları" altındaki "E-İmza Uygulamalarına Giriş" bölümünde bulunan "İthalat İşlemleri" kısmından elektronik imza ile başvuru gerçekleştirilebilecek.

Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulacak. Yapılan bildirim üzerine ithalatçının 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırarak Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılacaktır.

Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen ithal lisansı alınacak. Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilecek.

Düzenlenecek ithal lisansları 15 Şubat 2022'ye kadar geçerli olacak ve üçüncü kişilere devredilemeyecek.

1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek olan Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-6.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-7.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK