30 Haziran Öncesi Başvuru Yapmayan İşyerleri Kısa Çalışma Ödeneği Kapsama Alındı

01 Aralık 2020

Bugünkü Resmi Gazetede Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar yer aldı.

Kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler.

Öte yandan daha önce ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201201-8.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK