7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

04 Şubat 2021

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12/03/2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, 7223 sayılı Kanun yayımından bir yıl sonra yani 12/03/2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Kanun'un etki alanında yer alan piyasadaki iktisadi işletmeciler (imalatçılar, ithalatçılar, yetkili temsilciler ve dağıtıcılar) üzerinde bilinç arttırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, kamu kuruluşları ile ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, üretici ve tüketici dernekleri gibi sivil toplum kuruluşlarının binalarında ve çeşitli kuruluşlara ait internet sitelerinde kullanılmak üzere Kanun'a ilişkin tanıtıcı afiş tasarımı çalışması yapıldığı belirtilmektedir. Bahse konu tanıtım afişi için tıklayınız!

CANLI DESTEK