AB Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

07 Mayıs 2021

Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde;

- Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına (CLP) ilişkin 1272/2008 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün VI sayılı Eki'ni tadil eden 2021/643 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında,

- Motorlu araçların “Acil Durum Şerit Tutma Sistemleri”nin (ELKS) tip onayı için tek tip prosedürler ve teknik şartların onayı hakkında 2019/2144 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanmasına dair kuralları belirleyen 2021/646 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında,

- Sivil kullanım için patlayıcıların elektrikli ve elektronik başlatıcılarında bazı kurşun ve krom bileşenlerinin kullanımına yönelik muafiyetlere dair 2011/65 sayılı AP ve Konsey Direktifi'nin III sayılı Eki'ni tadil eden 2021/647 sayılı Komisyon Direktifi, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında,

- Kitle imha silahlarının yayılmasına karşı AB Stratejisinin uygulanmasına destek olmak amacıyla Avrupa bağımsız nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma düşünce kuruluşları ağının desteklenmesi hakkında 2018/299 sayılı Konsey Kararı'nı tadil eden 2021/648 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında,

 - Silah Ticareti Anlaşması'nın (ATT) uygulanmasını desteklemek için ATT Sekreteyası faaliyetlerinin teşviki hakkında 2021/649 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında,

- Finansal özkaynak ve uygun yükümlülükler için asgari şartın raporlanmasına dair tek tip raporlama şablonları, talimatlar ve metodolojini oluşturulması hakkında 2014/59 sayılı AP ve Konsey Direktifi'nin uygulanması için teknik standartları belirleyen 2021/622 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında,

- “Yatırım AB Portalı”nın (InvestEU Portal) oluşturulması ve teknik özelliklerin belirlenmesine dair 2021/626 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında,

- “Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi”nin (ETIAS) oluşturulmasına dair 2018/1240 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak ETIAS ile ilgili günlüklerin tutulması ve erişim kurallarının belirlenmesi hakkında 2021/627 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında,

- Sterilize edilmiş tıbbi cihazların paketlenmesi ve sağlık bakım ürünlerinin sterilizasyonuna ilişkin uyumlaştırılmış standartlara dair 2020/439 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/609 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Nisan 2021 tarihli ve L 129 sayılı nüshasında,

 

- Tıbbi ürünlere dair 93/42 sayılı Konsey Direktifi kapsamında listelenen tıbbi araçlar ve ekipmanları, anestezi ve solunum ekipmanları, tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi,sterilize edilmiş tıbbi cihazların paketlenmesi, sağlık bakım ürünlerinin sterilizasyonu, tıbbi cihazların klinik araştırmaları, aktif olmayan cerrahi implantlar, hayvansal doku kullanımlı tıbbi cihazlar, elektro-akustik ve tıbbi elektrikli ekipmanlar için uyumlaştırılmış standartlara dair 2020/437 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/610 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Nisan 2021 tarihli ve L 129 sayılı nüshasında,

- Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar hakkında 90/385 sayılı Konsey Direktifi kapsamında listelenen tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi, sterilize edilmiş tıbbi cihazların paketlenmesi, sağlık bakım ürünlerinin sterilizasyonu ve tıbbi cihazların klinik araştırmaları için uyumlaştırılmış standartlara ilişkin 2020/438 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/611 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Nisan 2021 tarihli ve L 129 sayılı nüshasında,

- Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Anlaşmaya Tarafların Gözden Geçirme Konferansı (NPT) ile ilgili faaliyetlerin desteklenmesi hakkında 2021/579 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Nisan 2021 tarihli ve L 123 sayılı nüshasında,

- COVID-19 salgını sonrasında menkul kıymetleştirme için genel bir çerçevenin oluşturulması hakkında 2017/2402 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/557 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Nisan 2021 tarihli ve L 116 sayılı nüshasında,

- Araçların ve bu araçlara yönelik sistemlerin, bileşenlerin ve ayrı teknik birimlerin genel yapım özellikleri ve güvenlikleri bakımından tip onayı için tek tip prosedürler ve teknik şartlara dair 2019/2144 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/535 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Nisan 2021 tarihli ve L 117 sayılı nüshasında,

- Araçların ve bu araçlara yönelik sistemlerin, bileşenlerin ve ayrı teknik birimlerin genel yapım özellikleri ve güvenlikleri bakımından tip onayı için tek tip prosedürler ve teknik şartlara dair 2019/2144 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/535 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Nisan 2021 tarihli ve L 117 sayılı nüshasında,

hususlarının yayımlanmış olduğu ifade edilmektedir.

CANLI DESTEK