AB ve Gürcistan Menşeli Tarım Ürünleri Tarife Kontenjanı Kararlarında Değişiklik Yapıldı

22 Haziran 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de Avrupa Birliği ve Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler yer aldı.

Söz değişiklikler kapsamında eşyaya tarife kontenjanı kapsamında uygulanacak gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüklerin Diğer Ülkeler sütunun da yer alacak ülkelere oranlar yüzdelik olarak ne nasıl uygulanacağına yer veriliyor.

Yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210622-21.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210622-22.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK