ABD Tarafından AB'ye Yönelik Ek Vergi Çalışmaları

01 Temmuz 2020

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) halihazırda ek gümrük vergisine tabi olan AB'ye üye devletlerin ürün listesini Section 301 soruşturması kapsamında değiştirmek amacıyla bir çalışma başlatmış olup, konuyla ilgili kamuoyu görüşlerini almaktadır.

Bu kapsamda, bir bildiri hazırlanmış olup, söz konusu bildirinin ekinde üç adet liste yer almaktadır. Ek I (Annex I) bölümü halihazırda yüzde 15 veya 25 oranında ek gümrük vergisine tabi olan ürünlerin listesini; Ek II (Annex II) bölümü, ilk olarak bu soruşturmada Nisan ve Temmuz 2019 bildirimlerinde yayınlanan, yüzde 100'e varan ek vergilerin teklif edildiği ancak uygulamaya konulmayan ürünlerin listesini; Ek III (Annex III) bölümü ise Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık hakkında ek gümrük vergisi için planlanan yeni ürün listesini içermektedir.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda, Ek I (Annex I) bölümünde listelenen ürünlerin listeden çıkarılmasına veya listede kalması gerekip gerekmediğine; belirli ürünlere yönelik ek vergi oranının yüzde 100 seviyesine kadar artırılıp artırılmayacağına, Ek II (Annex II) veya Ek III (Annex III) bölümünde listelenen belirli ürünlere yüzde 100'e kadar ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecektir. Söz konusu araştırma kapsamında kamuoyu görüşleri https://comments.ustr.gov/s/ adresinde yer alan “Comments Concerning the Enforcement of U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute” kısmından toplanmaktadır. İhracatçı Birliklerimiz ve ihracatçıların, bilhassa ABD'ye ihraç edilen veya ihraç potansiyeli bulunan ürünler açısından gelişmeleri takip etmelerinde yarar olduğu; ayrıca imkân dahilinde bahse konu düzenlemeler hakkında görüş bildirme hakkına sahip müşterileri veya bağlantıları nezdinde girişimde bulunabilecekleri değerlendirilmektedir.

CANLI DESTEK