AB'de Plastik Ürünler Kullanımına Dair Yeni Yönetmelik

09 Şubat 2021

Hamburg Ticaret Ataşeliğinin bilgi notuna atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2019/904 sayılı düzenlemesi ile Avrupa Birliği içerisinde tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanılmasının azaltılması amaçlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Avrupa Birliği'nin bahse konu düzenlemesine paralel olarak Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde karara bağlanan “Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin ve Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin Piyasaya Girişinin Yasaklanmasına Dair Yönetmelik (EWKVerbotsV)” ile 06 Kasım 2020 tarihinde Almanya'daki eyaletlerin temsil edildiği Federal Konsey tarafından ve 18 Aralık 2020 tarihinde ise parlamento tarafından onaylanmış olduğu, 26 Ocak 2021 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayımlanan söz konusu düzenlemenin, 3 Temmuz 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Bahse konu yönetmeliğin 2'nci maddesinde yer alan “Tanımlar” bölümünde tek kullanımlık plastik ürün, plastik, çözülebilir plastik, piyasaya sürme ve piyasada hazır bulunma kavramlarının tanımları yapılmaktadır.

Buna göre;

- Tek Kullanımlık Plastik Ürün: Tekrar kullanılmayacak şekilde tasarlanan, üretilen, piyasaya sürülen ve tamamen veya bir kısmı plastikten mamul ürün

- Plastik: Polimerden mamul hammadde (biyopolimer hariç)

- Çözülebilir Plastik (oxo-degradable plastics): Doğada fragmente olabilmesi amacıyla üretim sürecinde kimyasallar kullanılan plastik

- Piyasaya Sürme: Bu yönetmelik kapsamındaki ürünün piyasaya ilk defa sürülmesi

- Piyasada Hazır Bulunma: Ticari faaliyet kapsamında kullanılmak veya tüketilmek amacıyla para karşılığı veya para karşılığı olmaksızın ürünün teslimi

şeklinde tanımlanmaktadır.

Anılan yönetmeliğin 3'üncü maddesinde piyasaya girişi yasaklanan ürünler sıralanmakta olup, söz konusu ürünler aşağıda yer almaktadır.

- Tıbbi kullanımlar hariç plastik kulak çubukları

- Plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak

- Plastik karıştırma çubukları

- Polistirenden üretilmiş içecek bardakları (to go bardaklar) ve içecek kapları ile kapakları

- Tıbbi kullanımlar hariç pipetler

- Balon sapları (tüketiciye sunulmayan endüstriyel kullanımlar hariç)

- Polistirenden mamul fast-food yemek paketleri

- Çözülebilir plastikten (oxo-degradable plastics) mamul ürünler

Bununla birlikte, yukarıda sıralanan ürünlerin satışının, bu ürünlerin yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce piyasaya sürülmüş olması şartıyla 03 Temmuz 2021 tarihinden sonra da mümkün olabileceği, geçiş süreci belirlenerek, korona nedeniyle stoklarda oluşan fazlalığın eritilmesi ve tüketime hazır ürünlerin imha edilmemesinin sağlanarak ekonomik zarar oluşmasının engellenmesinin amaçlandığı, yönetmeliğin uzun vadedeki amacının, bahse konu ürünlerin üretiminin ve ithalatının yasaklanması suretiyle bu ürünlerin Avrupa Birliği içerisindeki arzının ortadan kalkması olduğundan, söz konusu sektörde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın, tek kullanımlık plastik ürünler yerine metal, tahta, cam, karton vb. alternatif ürünlere yönelmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

CANLI DESTEK