ACID Numarası Uygulaması, Nafeza ve Cargo-X Platformları

16 Haziran 2021

Kahire Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Mısır'ın 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren zorunlu ACID (Advanced Cargo Information System-Gönderi Ön Bilgilendirme) Sayısı uygulamasına geçeceği bildirilmekte olup, Mısır'a yapılacak ihracatlara ilişkin belgelerde mezkur numaranın işlenmemiş olması halinde, gönderilerin boşaltma limanında işlem görmeden mahrecine iade edileceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkemiz ihracatını yakından ilgilendiren bu sistemin işleyişinin anlaşılması, mevcut soru ve sorunların değerlendirilerek meselelerin aydınlatılabilmesi amacıyla, MTS şirketinden alınan son doğrulama çerçevesinde, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Kahire saati ile 12.00'da (TSİ 13.00) herkese açık olacak şekilde İngilizce dilinde webinar gerçekleştirileceği ve programa MTS'in gönderdiği bağlantı (Microsoft Teams gerekmektedir) vasıtasıyla katılım sağlanabileceği belirtilmektedir. Bağlantı adresi ve taslak program aşağıda yer almaktadır.

ACID Sayısı Online Toplantısı İçin Taslak Program

13:00-13:10 – Ticaret Müşaviri Açılış Konuşması

13:10-13:50 – Nafeza Sisteminin Tanıtımı ve İthalatçıların Nasıl Kullanacağı Sunumu

13:50-14:30 – Cargo-X Platformunun Rolü ve İhracatçıların Nasıl Kullanacağı, Maliyetler ve

Ücretlendirme Sunumu

14:30-15:00 – Soru ve Cevap

Bağlantı

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_MmJjMzM3MTEtZTE4Mi00ZDYwLWFhYjYtYzUxZDMxZTQzZmY4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522925ec856-419f-41c4-965dbecf76391fff%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252270c97114-d1a7-4144-a251-5c830d0b3657%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetupjoin&deeplinkId=67b72773-440d-4ad8-918d-1d95fec4b254&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

CANLI DESTEK