Ağaçtan ve Benzeri Maddelerden Mamul Bazı Eşyaların İhracı Kayda Bağlandı

04 Haziran 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine yeni maddeler eklendi.

Buna göre,

- 4410 GTIP'de bulunan ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar,

- 4411 GTIP'de bulunan ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar,

- 4407 GTIP'de bulunan uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar, (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)

ürünlerinin ihracı kayda bağlandı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210604-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK