Almanya - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

25 Haziran 2021

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında Almanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile Almanya'da yerleşik önde gelen iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı "İş Dünyası Temsilcilerimizin Gözüyle Almanya" e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara https://bit.ly/3h4F2xq adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK