Amerikan Menşeli Ürünlerin İthalatında Yaşanan Sorunlar Hakkında Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

05 Kasım 2021

Resmi Gazete'de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Yönetmelik ile 'Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri' içeren Gümrük Yönetmeliği'nin Geçici 16. Maddesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre; 13/2/2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkün olduğu hakkında yapılan düzenlemede belirtilen süre 31.12.2021 olarak revize edildi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-8.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK