Anti-Damping Vergisi Uygulamasında Süresi Dolan Ürünler

24 Temmuz 2020

Bugünkü resmi gazetede Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/15) yayımlanmıştır. Tebliğ, 1999 yılından bu yana yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinden uygulanan ve 2020 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan damping karşı önlemlerin ilanı ile 2021 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl yürürlükte kalmaktadır.

Söz konusu ürünleri üreten yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini belirlenen gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesi sonucunda dampingin ve zararın devam edeceği yada yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılabiliyor. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini belirlenen gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularının yeterli delillerle desteklemeleri gerekmektedir.

Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilmektedir.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren söz konusu karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200724-17.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK