Antrepolarda Götürü Teminat Uygulamasına Geçiliyor

30 Eylül 2020

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Yönetmelik ile Antrepo İşleticilerinin Götürü Teminat Usulünden faydalanması sağlandı.

Bilindiği üzere götürü teminat ile gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için Ticaret Bakanlığınca belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilmektedir.

Bugün yayınlanan karar ile antrepo işleticileri ve kullanıcıları Gümrük Kanunu'nda belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılamak üzere Götürü Teminat uygulamasından faydalanabilecektir. Teminat, antrepoya alınan eşya için ayrı ayrı verilebileceği gibi götürü veya yaygın götürü teminat olarak verilebilecektir. Akaryakıt antrepoları ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamındaki akaryakıt ve yağ cinsi eşya için Götürü Teminat uygulamasından faydalanılamayacaktır.
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarında yapılan işlemlerde götürü teminat kullanılabilecektir.

Antrepo işleticilerince götürü veya yaygın götürü teminat verilmemesi halinde, antrepoya alınan eşya için, ayrı ayrı veya toplu teminat verilmesi gerekecektir.
Cumhurbaşkanı kararı uyarınca kısmi teminat uygulanacak hallere ilişkin teminat uygulama hükümleri saklı tutulmaktadır.

Teminat, Türk lirası veya yabancı para, Hazine tahvil ve bonosu ya da Bakanlıkça tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları dışında teminat kabul etmemektedir.
Fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan ya da ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmayacaktır.

01.11.2020 tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır. Söz konusu uygulama yürürlüğe girene kadar mevcut teminat sisteminin uygulanmasına devam edilecektir.

CANLI DESTEK