Arabuluculukta 2021 Yılı Ücret Tarifesi Belli Oldu

04 Ocak 2021

31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de Arabuluculuk faaliyetini yürütenlere yeni yılda yapılacak ödemeye dair asgari ücret tarifesi yayımlandı. Buna göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmadığında veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu tarife hükümleri uygulanacak. Bu tarifedeki ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamayacak. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz sayılıp tarife hükümlerince ücret belirlenecek.

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılacak.

Arabulucu, konusu para olan ve olmayan hukuki uyuşmazlıklarda farklı tarifelere göre ücret alacak.

Tarifede yazılı olmayan hallerde söz konusu tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret verilecek.

Arabuluculuk ücretinin ödemesi, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınarak yapılacak.

Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik 170 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda taraf başına saatlik 330 lira ödenecek.

Diğer tür uyuşmazlıklarda taraf başına saatlik 205 lira ödenecek.

 

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tarifeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK