Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliğinde Düzenleme Yapıldı

17 Ocak 2022

14.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/29) yer aldı.

Tebliğ ile 30.12.2021 tarihli (1. Mükerrer) Resmi Gazete ile yayımlanan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklilerin ithalat denetim denetimi ve standartlara uygunluk tebliğlerine uyumlu hale getirilmesi sağlandı.

Buna göre; Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)'nin Ek-1'inde “8708.21.10.00.00” GTİP numaralı maddede yer alan “Diğerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

GTİP

MADDE ADI

İLGİLİ TEKNİK DÜZENLEME

8708.21.10.00.00

Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (Sadece Ticari ve Binek Araçlar)

 

Diğerleri Yürürlükten Kaldırıldı

Motorlu araçlardaki kişiler için emniyet kemerleri, bağlanma sistemleri, çocuk bağlama sistemleri ve İSOFİKS çocuk bağlama sistemleri

 

Emniyet kemeri, emniyet kemeri uyarı sistemi, bağlanma sistemleri, çocuk bağlama sistemleri ve İSOFİKS çocuk bağlama sistemleri ile donanmış araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-16)

8708.21.90.00.00

Diğerleri Eklendi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK