Arıcılık Kayıt Sistemi'ne Kayıtlı Üreticilere Destekleme Ödemesi Yapılacak

31 Aralık 2020

30 Aralık 2020 (dün) tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı'nın "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayımlandı. Buna göre, Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere arılı kovan başına 15 TL, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödemesi yapılacak.

1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-11.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK