Atık ve Metal Hurdalar İhtisas Gümrüklerine Ekleme Yapıldı

01 Haziran 2021

Bugünkü Resmi Gazetede Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 170) yer aldı. Tebliğ ile atık ve metal hurdalar ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında Yetkili Gümrük İdarelerinin belirlenmesini amaçlıyor.

Buna göre;

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ve metal hurdaların ithalat denetimi tebliğleri kapsamı atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ve ithalat kontrollerinin yapılabileceği sınır gümrük kapılarına bir ekleme yapıldı.

Yapılan düzenlememe ile Çobanbey Gümrük Müdürlüğü atık ve metal hurdalar ihtisas gümrüğü olarak belirlendi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210601-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK